Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
15.10.2019
19:00
Foto: ePosavje.com
V sejni sobi Občine Brežice je brežiški župan Ivan Molan v torkovem dopoldnevu predstavil tri nove podžupane, ki mu bodo pomagali pri opravljanju županske funkcije. In kdo so novi podžupani?

Mila Levec, Bogdan Palovšnik in Jure Pezdirc

Brežiški župan Ivan Molan je v torek predstavil nove podžupane Občine Brežice. Pri delu mu bodo v prihodnje pomagali Mila Levec, Bogdan Palovšnik in Jure Pezdirc. Slednji je bil podžupan že v minulem mandatu župana Molana in je Brežičan, Bogdan Palovšnik prihaja iz Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Mila Levec pa iz Krške vasi.

S funkcijami nastopijo danes

Novi brežiški podžupani so funkcije prevzeli na današnji dan, ko minevajo točno štiri leta podžupanovanja Pezdirca. Pezdirc in Palovšnik bosta nepoklicna župana, podžupanja bo svojo funkcijo opravlja profesionalno v polovičnem delovnem času.

Molan: "Odločil sem se za tri podžupane"

"S tem zaključujem popolnjenje svoje ekipe. Odločil sem se za tri podžupane, Mila Levec bo kot podžupanja zaposlena za štiri ure, Bogdan Palovšnik in Jure Pezdirc bosta neprofesionalna podžupana," je ob tem povedal brežiški župan Ivan Molan. "Vsi trije bodo stroško enaki in ni bojazni, da bi zaradi tega bili višji stroški občine. Bo pa bistveno lažje, občina se je v zadnjih letih zelo razvila, razvijajo se naša društva, gospodarstvo in problem vse obiskat in z njimi sodelovati," še dodaja Molan.

MILA LEVEC "V lokalnem okolju sem že nekaj časa aktivna, največ na področju nevladnih organizacij, kjer sem zadnjih 10 let opravljala delo preko Stičišča, ki je nudilo podporo ostalim nevladnih organizacij. Tudi zato bo ena prednostnih tem, s katerimi se bom srečevala," pa je povedala nova podžupanja Mila Levec.

JURE PEZDIRC "15. oktobra pred štirimi leti sem bil imenovan za podžupana in pokrivam področje gospodarstva, turizma in kmetijstva. Poudarek je na turizmu in veseli me, da je bila leta 2017 potrjena na Občinskem svetu. Cilj je, da se izvaja v kontekstu v sodelovanju z Občino Brežice, Fakulteto za turizem in ZPTM ter dveh turističnih subjektih, ki jih imamo - Terme Čatež in Terme Paradiso," je svojo usmeritev predstavil drugi podžupan Jure Pezdirc.

BOGDAN PALOVŠNIK Še drugi novinec med podžupani pa bo Bogdan Palovšnik. "Moje področje, ki mi ga je zaupal podžupan, je področje infrastrukture ter sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in da pride glas iz krajevnih skupnosti do občine in občinskega sveta."

Občina Brežice ima tri podžupane

Župan Občine Brežice je na novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval z današnjim dnem. Podžupanja Mila Levec bo funkcijo opravljala poklicno, podžupan Bogdan Palovšnik pa bo naloge podžupana opravljal nepoklicno. Podžupanu Občine Brežice Bogdanu Palovšniku je župan zaupal naloge s področja infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, podžupanja Mila Levec je zadolžena za družbene dejavnosti in za delo z nevladnimi organizacijami. Oba nova podžupana sta aktivna v krajevnih skupnostih in sta bila na lanskih lokalnih volitvah prvič izvoljena v občinski svet.

Bogdan Palovšnik prihaja iz Slovenske vasi in je samostojni podjetnik na področju golfa (učitelja golfa, vodja golf igrišč in svetovalec za golf v Sloveniji in na Hrvaškem), v mandatu 2014-2018 je opravljal funkcijo predsednika sveta KS Jesenice na Dolenjskem. Deloval bo na področju infrastrukture in krajevnih skupnosti, ki jih je v občini 20, zato želi najprej pripraviti posnetek stanja in kasneje tudi predlagati rešitve ter sodelovati pri določanju prednostnih investicij.

Mila Levec ima izkušnje na področju gospodarstva in tudi kmetijstva, deset let je delovala na področju nevladnih organizacij, v zadnjem letu je preko invalidskega podjetja opravljala delo na področju pomoči mladim podjetnikom. Dejala je, da bo pri svojem delu podžupanje izpostavljala skrb za nevladne organizacije, mlade podjetnike ter spodbujala povezovanje, ki je ključ do uspeha.

Podžupan Jure Pezdirc bo nadaljeval z opravljanjem nalog s področja turizma, gospodarstva in kmetijstva, dosedanja podžupana Katja Čanžar pa odhaja na novo delovno mesto, kjer se bo posvetila udejanjanju strategije razvoja turizma v občini, destinacijskemu marketingu in povezovanju turističnih subjektov v občini in širše.

Po besedah župana Ivana Molana je z imenovanjem dveh novih podžupanov izpolnil svojo ožjo ekipo. Za tri podžupane se je odločil zato, ker se je z razvojem občine in rastjo števila dogodkov ter obveznosti povečala tudi potreba po zagotavljanju predstavnikov občine. Trije podžupani prihajajo iz treh različnih političnih skupin v občinskem svetu (SD, SDS in Lista SONCE), kar kaže tudi širino sodelovanja. Župan Ivan Molan je dejal, da je za nova podžupana imenoval človeka, ki želita s svojimi predlogi sodelovati in pomagati pri razvoju občine. Župan je povedal, da bo finančna obremenitev zaradi večjega števila podžupanov ostala na sedanji ravni, saj bo poklicna podžupanja zaposlena za skrajšani delovni čas (4 ure), novi podžupan pa bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

Vir: Občina Brežice

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi