Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
15.07.2021
09:01
Krško, evropska sredstva
Foto: arhiv ePosavje
Na četrtkovi seji krškega občinskega sveta bo med drugim na mizi tudi sklep o pobudi za dodelitev statusa Mestne občine Krško. Kaj o občini Krško kot mestni občini menijo občani?

Občina Krško kot mestna občina?

Na Občini Krško menijo, da je čas, ko tečejo priprave na novo pokrajinsko zakonodajo, pravšnji za pridobitev statusa mestne občine. "Gre za cilj in namero Občine Krško, ki ga zasledujemo že dalj časa. Občina Krško je namreč že v letu 2005 Državnemu zboru RS predlagala ustanovitev Mestne občine Krško v skladu s takratno odločitvijo Občinskega sveta Občine Krško." Vse od takrat ohranjajo svojo namero v smeri pridobivanja tega statusa, kar se odraža tudi v izvajanju nalog, ki presegajo okvire izvajanja nalog klasične občine, navajajo na krški občini.

Pri tem primeru bi šlo za podelitev statusa mestne občine že ustanovljeni občini. "Status mestne občine lahko v skladu z navedeno zakonodajo torej dobi občina, ki izpolni pogoje, da je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, to je območja, ki je širše od njenega, ne da bi bilo treba posebej izpeljati postopek za ustanovitev nove občine kot mestne občine," dodajajo na Občini Krško.

Ne glede na kriterije so v slovenskem prostoru svoj prostor našle tudi mestne občine z manjšim številom prebivalcev, kot jih kot pogoj določa zakon. Tako je imela na primer Mestna občina Slovenj Gradec sredi leta 2019 približno 16.600 prebivalcev, Mestna občina Murska Sobota pa približno 18.740 prebivalcev (vir: SURS). "Občina Krško ima poleg naselja Krško tesno povezavo z naselji Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše in je v letu 2020 zaznala tudi potrebo po združevanju naselij, ki tesno gravitirajo na mesto Krško in so z mestom močno povezana. Prostorski razvoj omenjenih naselij, ki jasno nakazuje združevanje, posledično že samo po sebi narekuje tudi formalizacijo združitve teh naselij, zato je Občina Krško začela s postopki, ki vodijo k cilju združevanja naselij v mesto Krško, ki bo tako še okrepilo svojo vlogo kot vodilno upravno, občinsko središče z razvojem gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki so razporejene v treh centrih." Na ta način se še krepi mestna vloga Krškega in položaj občine, ki pa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi nedvomno predstavlja gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, še dodajajo na Občini Krško.

Mnenja občanov o občini Krško kot mestni občini in združitvi nekaterih naselij

Občane smo vprašali, kaj menijo o občini Krško kot mestni občini. To so nekatera od mnenj:

"Ne vem, kaj bi lahko s tem pridobili. Verjetno več denarja."

"Ne vem, zakaj bi bila Mestna občina Krško … Ne vem, kakšne bi bile prednosti, kakšne bi bile slabosti."

"Kakšno prednost bi že imeli, če bi bili mestna občina. So tudi manjši kraji, ki imajo mestno občino, nam pa tega statusa pred leti ni uspelo pridobiti. Prvič slišim, da želimo to obuditi."

Več izjav v spodnjem posnetku:

(eP)

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja