Skip to main content
V Posavju 30° C Sreda, 29. junij 2022
27.01.2021
20:02
Grafika: HESS
Poročali smo že, da vlada decembra za hidroelektrarno Mokrice izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike nad nad javno koristjo ohranjanja narave. Na Upravno sodišče so vložili tožbo.

Na Upravno sodišče vložili tožbo in poziv k preprečitvi posegov

BREŽICE Kot so sporočili iz Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS), so v sredo, 27. januarja, na Upravno sodišče Republike Slovenije vložili tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada Republike Slovenije 9. decembra 2020 za hidroelektrarno Mokrice investitorjem dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Društvo: "V tožbi navajamo številne kršitve pravil postopka"

Kakor dodajajo v društvu, "v tožbi navajajo številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Posledično sodišču predlaga izdajo začasne odredbe, ki bo onemogočila kakršnekoli posege do končne razsodbe sodišča." Med drugim pišejo, "da je eden od osnovnih pogojev in podlag za postopek prevlade neobstoj alternativ oziroma drugih ustreznih rešitev za dosego istega cilja, torej za zapolnitev potreb po dodatni električni energiji. V konkretnem primeru pa država nikakor ni preučila ne utemeljila ali dokazala, da ne obstajajo alternativne možnosti, s katerimi bi iste cilje dosegla z manj škodljivimi posledicami za posebej dragocena varovana območja narave."

Podgračeno, Loče, Mokrice

Poziv pristojnim na Ministrstva za okolje in prostor

Kot so zapisali v sporočilu, "so tožbo vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menimo, da gre za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje! Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino."

Kaj še pravijo ob vložitvi tožbe?

V zapisu ob vložitvi tožbe "ponovno opozarjamo na okoliščino, da je bil aktualni minister za okolje Andrej Vizjak neposredno pred nastopom ministrske funkcije zaposlen v skupini HESS, ki je investitorka v projekt HE Mokrice. Še več: v skupini HESS je bil osebno zadolžen za projekt HE Mokrice, ki pa ga zdaj kot minister, vse od nastopa ministrske funkcije marca lani »pospešuje«. Ponovno apeliramo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), da presodi poteze ministra Vizjaka, ter pristojne državne organe, da preprečijo neutemeljeno porabo javnega denarja. Pristojne na MOP ponovno pozivamo, naj čim prej zagotovijo protipoplavno zaščito na območjih ob Savi, za vzpostavitev katere izgradnja HE Mokrice nikakor ni nujna, v kar zlasti prebivalce ob Savi zmotno prepričujejo investitorji."

Kaj vložitev tožbe pomeni za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja?

Koliko električne energije bo proizvedla hidroelektrarna Mokrice?

Vložitev tožbe na Upravno sodišče za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja verjetno pomeni nekaj časovnega odmika do željene časovnice. "Pričakujemo nekje, da bomo v prvi polovici letošnjega leta, se pravi natačneje meseca marca pričakujemo gradbeno dovoljenje, kar bo podlaga za pričetek same gradnje," je še pred dobrim tednom dni povedal poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar. Hidroelektrarna Mokrice bo lahko proizvedla 131 milijonov kWh, kar ustreza porabi 32.700 gospodinjstev letno.

(bš)

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja