Skip to main content
V Posavju 17.1° C Ponedeljek, 2. avgust 2021
27.05.2021
11:52
Foto: arhiv ePosavje
Po januarja objavljenem naročilu za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rehabilitacije mostu čez Krko v Podbočju so zdaj izbrali izvajalca dokumentacije. Projekt se tako premika naprej.

Za nov gredni armiranobetonski most čez Krko v Podbočju

KRŠKO V lanskem letu so izdelali študijo variant nadomestne gradnje mostu čez reko Krko v Podbočju, v kateri so preučili več različnih variant nosilne konstruckcije mostu, pridobili projektne pogoje mnenjedajalcev ter za najustreznejšo varianto po mnenju več mnenjedajalcev preverili dve različni lokaciji novega mostu.

In po tej so predvideli izdelavo projekta za izdelavo (PZI) projektne dokumentacije po varianti 2, ki predvideva gredni armiranobetonski most s štirimi podporami v reki Krki na lokaciji obstoječega lesenega mostu. 

Projekt za izdelavo projektne dokumentacije

V javnem naročilu za izbor izvajalca omenjene dokumntacije so zapisali, da pričakujejo geološko-geomehansko poročilo z vsemi potrebnimi preiskavami, pa elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z vsemi potrebnimi preiskavami ter idejno zasnovo: "IZP nadomestne gradnje premostitvenega objektov ter IZP rekonstrukcije ceste v območju obdelave,  profili in hidravlično hidrološkim delom ter z vsemi projektnimi in drugimi pogoji."

Preureditev dostopov in infrastrukture

Po objavljenem javnem naročilu od ponudnikov pričakujejo tudi načrt rekonstrukcije državne ceste R3-671 z vsemi priključki, dovozi in dostopi z ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje na obravnavanem območju, pa tehnični prikaz obstoječega mostu skladno z navodili v projektni nalogi, arhitekturno oblikovanje in več različnih načrtov preureditve spremljajoče infrastrukture pred novim mostom na obeh straneh reke Krke.

Most na Brodu pri Podbočju

Izbirali med šestimi ponudbami

Na javno naročilo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so prejeli šest ponudb, najugodnejša in ustrezna po predmetu naročila je bila ponudba podjetja IKB, d.o.o., za 123.003,69 evrov z DDV, ki je prejela 86,50 točk, najdražja je bila ponudba podjetja Projekt, d. d., Nova Gorica s 36,44 točkami in vrednostjo 246.493,67 evrov.

(eP)

krško
ceste

Pridružite se nam

Poglejte tudi