Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
22.01.2022
17:20
Prenova mostu čez Savo v Sevnici
Grafika: ePosavje.com
Sevniški most čez reko Savo, glavno povezovalno žilo med levim in desnim bregom, bodo prenovili. V zadnji fazi prenove bo most zaprt za promet, piše v tehničnem poročilu v razpisni dokumentaciji.

Most čez Savo v Sevnici bodo prenovili

SEVNICA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so v četrtek objavili javno naročilo za rekonstrukcijo most čez Savo v Sevnici, na glavni cesti Boštanj - Planina R2-424/1160. Most so zgradili leta 1975, 160 metrov betonske konstrukcije sloni na osmih poljih. Konec decembra 2018 so ob podrobnejšem pregledu mostu ugotovili, "da so krajni elementi opornikov so izmed vseh konstrukcijskih elementov najbolj poškodovani. Praktično vse poškodbe so posledica zamakanja po teh elementih, predvsem zaradi njihove neposredne izpostavljenosti atmosferskim vplivom ali zamakanja preko dilatacij in odtokov."

Kakšno je stanju mostu?

Ob pregledu so ocenili, da sta oba vzdolžna nosilca v dobrem stanju, vmesne podpore in prekladna plošča so "generalno v dobrem stanju," vozišče je močno poškodovano, najbolj poškodovani pa so pločniki in ti. robni venci. "Vsebnosti sulfatov so sicer mestoma visoke, pri čemer ocenjujemo, da nevarnosti pojava sulfatne korozije betona ni. Vsebnosti pH betona so na vseh preiskanih mestih visoke, kar pomeni, da karbonatizacija betona ni prisotna," še pišejo v poročilu.

Nov pločnik za pešce in kolesarje

Most bodo prenovili, ob krajnih opornikih razširili ter zaradi nezadostne nosilnosti vmesnih podpor in pilotov potresno izolirali z zamenjavo neoprenskih ležišč. Na mostu bodo naredili nov mostni krov z novimi hodniki in robnimi venci, odbojnimi ograjami, odvodnjavanjem, hidroizolacijo in asfalti, zamenjali bodo obe dilataciji na objektu zaradi spremembe prečnega sklona ob hodnikih in preprečitve nadaljnjega zamakanja na objektu.

Most bo v 3. fazi obnove zaprt za cestni promet

Pešci in kolesarji bodo v tretji fazi lahko šli na drugo stran Save

Obnovo mostu so razdelili v tri faze. V prvi in drugi fazi obnove, iz Boštanja proti Sevnici in obratno, bo na mostu polovična zapora, tretjo fazo pa so razdelili v fazi 3a in 3b. V obeh podfazah bodo zamenjali ležišča in kot lahko razberemo iz načrta faznosti gradnje, bo most v teh dveh podfazah zaprt za cestni promet, bo pa odprt za pešce in kolesarje.

Kaj to pomeni časovno in kaj praktično?

Prva in druga faza bosta po načrtih potekali vsaka po 75 dni, v prvi fazi bodo dela potekala na levi polovici mostu, v drugi fazi na desni polovici. V 3a fazi bo most za cestni promet zaprt predvidoma dva meseca (60 dni), v 3b fazi pa bo most zaprt za ves promet. Iz smeri Celja boste na levi breg prišli prek Radeč in Loke pri Zidanem Mostu, iz smeri Krškega pa prek Blance in Dolnjega ter Gornjega Brezovega.

Malo manj kot leto dni za obnovo

Kot je razvidno iz vzorca pogodba, bo izvajalec z deli začel najkasneje 20 dni od uvedbe v delo. Za dokončanje del bo imel največ 330 koledarskih dni od uvedbe v delo. "Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) naročniku," dodajajo. Ponudbe za javno naročilo zbirajo do 11. februarja letos, istega dne bo tudi odpiranje ponudb. Po projektantski oceni vrednosti del in količinah obnovo sevniškega mostu ocenjujejo na dober milijon evrov z DDV.

(bš, eP)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja