Skip to main content
V Posavju 15° C Sobota, 1. oktober 2022
29.08.2019
10:01
Foto: Pronig
Na Občini Brežice so v sredo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca za prvo fazo projekta obnove ceste z dograditvijo pločnika na Čatežu ob Savi.

Obnova ceste na Čatežu in dograditev pločnika

Prva faza ima tri etape

BREŽICE Prva faza obnove ceste je razdeljena v tri etape, v prvi bodo uredili del vaškega jedra do križišča, ki pelje naprej proti Šentviški poti. V drugi etapi prve faze bo sledila obnova ceste do cerkve, v tretji etapi še ureditev povezovalne javne poti med Čateško in Rimsko cesto.

Zamenjali bodo šest opornih zidov

Ob tem bodo na tem delu uredili tudi odvodnjavanje meteornih voda, po projektni dokumentaciji je predvidena zamenjava šestih opornih zidov in izgradnja novega, uredili bodo prometno signalizacijo in izvedli ukrepe za umirjanje prometa.

Ureditev vaškega jedra

V prvi etapi bodo obnovili 60 metrov ceste, v drugi etapi 160 in obnovili križišče v centru Čateža ter dogradili pločnik z javno razsvetljavo in obnovili vodovodne instalacije.

Obnova ceste na Čatežu ob Savi

Rok za oddajo ponudb je do 11. septembra, pogodbo bodo podpisali predvidoma 25. septembra, z delim pa začeli v petih delovnih dneh po podpisu pogodbe.

V drugi fazi ureditev nadaljevanja Rimske ceste

V drugi fazi omenjenega projekta bo nato sledila še obnova nadaljevanja Rimske ceste. Rok za oddajo ponudb je do 11. septembra, pogodbo bodo podpisali predvidoma 25. septembra, z delim pa začeli v petih delovnih dneh po podpisu pogodbe.

(bš)

brežice
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja