Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
20.09.2019
08:59
Grafika: Ansat TV
V Sevnici je v letošnjem letu zaživel Center za duševno zdravje odraslih Posavje, ki je namenjen prebivalcem občin Sevnica, Krško, Brežice, Radeče in Kostanjevica na Krki.

Center za duševno zdravje odraslih Posavje

Za lažjo dostopnost storitev za duševno zdravje

SEVNICA Delovanje centra poteka po standardih, ki vključujejo klinične poti in protokole sodelovanja, pripravljene z namenom čim lažje dostopnosti storitev za duševno zdravje in učinkovitega sodelovanja med službami v lokalnih okoljih v korist uporabnikov. Center za duševno zdravje odraslih je regijski center, ki je na novoustanovljen v Zdravstvenem domu Sevnica kot nosilni ustanovi, sicer pa center od aprila deluje v petih posavskih občinah, sestavljen je iz dveh enot – ambulantnega in skupnostnega dela.

Od aprila deluje v petih posavskih občinah

Jacinta Doberšek Mlakar, koordinatorica skupnostne psihiatrične obravnave, Zdravstveni dom Sevnica, pove, da se v ambulantni del centra vključijo s težavami v duševnem zdravju, ki lahko v center pridejo sami in ni potrebno, da bi jih člani centra obiskali v domačem okolju. "Za razliko od skupnostnega dela Centra za duševno zdravje odraslih, kjer pa je možnost, da zaradi kompleksnih potreb, ki jih ima človek v duševnem zdravju in posledično s svojim funkcioniranjem, lahko družino in posameznika obiščemo na domu," dodaja sogovornica.

Uporabnik se lahko po pomoč oglasi sam

Vstop v obravnavo lahko predlaga tudi kdo drug

Na domu tudi izpeljejo strokovne postopke, ocene stanja, triaže, načrte zdravljenja in podobno. Uporabnik se lahko po pomoč oglasi sam, kadar pa tega ne zmore, lahko njegov vstop v obravnavo predlaga kdo drug.

Pomagajmo

"To je lahko izbrani osebni zdravnik, izbrani psihiater, če presodi da potrebuje še dodatne ukrepe tudi drugih profilov. Lahko je to svojec, lahko nekdo iz soseščine, ki opazi, da z njim nekaj ni v redu. Lahko je to Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, različna društva in institucije - vsi tisti, ki opazijo in bi želeli, da se človek pomaga," pove koordinatorica skupnostne psihiatrične obravnave, Zdravstveni dom Sevnica.

Center je zelo dobro sprejet

Center za duševno zdravje je v Posavju zelo dobro sprejet, kar se kaže tudi po številu kontaktov bodisi osebnih oz. fizičnih bodisi po telefonu ali elektronski pošti. S centom vstopajo v stik tudi strokovnjaki s področja sociale in zdravstva. "Iščejo pomoč, včasih tudi sami strokovnjaki za konzultacijo, kaj jim je storiti." Gre za način dela, ki je novost v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Človek, ki ima težave v duševnem zdravju, potrebuje več

"Izkazalo se je, da človek, ki ima težave v duševnem zdravju, potrebuje več. Ima težave s funkcioniranjem, ima težave z vključevanjem v domačem okolju, ima težave s svojo družino, v medosebnim kontaktih, težave z vodenjem svoje bolezni," še dodaja sogovornica. Center za duševno zdravje odraslih zato deluje interdisciplinarno, saj imajo vključeni uporabniki vse te potrebe.

Nova organiziranost centra omogoča vključevanje različnih profilov strokovnjakov

Kot še dodaja Jacinta Doberšek Mlakar, koordinatorica skupnostne psihiatrične obravnave v Zdravstvenem domu Sevnica, "je potrebno, da se vključi socialni delavec, klinični psiholog, psiholog, delovni terapevt, diplomirana medicinska sestra, psihiater. Vsi ti profili so potrebni pri obravnavi oseb z duševno motnjo in ta način, kot nam ga zdaj omogoča Center za duševno zdravje, to tudi ponuja."

Potrebujete pomoč?

Center za duševno zdravje odraslih Posavje

  • 07/81 61 555
  • 07/81 61 567
  • cdzo@zd-sevnica.si

Center za duševno zdravlje odraslih Posavja zagotavlja interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju.

(Ansat TV, bš, eP)

sevnica
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja