Skip to main content
V Posavju 6.5° C Petek, 3. februar 2023
04.06.2019
15:23
Foto: Nik Pribožič
Regionalna razvojna agencija Posavje je v ponedeljek z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela obvestilo o potrditvi še ene operacije za uresničevanje ciljev na območju LAS Posavje.

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti

Urbana obrt

POSAVJE Potrjena je operacija Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti (akronim: »Urbana obrt«). Operacija z nazivom »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti«, prijavitelja Območna obrtno- podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba, v skupni višini 218.060,74 evrov, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 evrov, zaključek operacije je predviden do 31. decembra 2020.

Operacija je bila konec junija 2018 oddana na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje predlog operacije posredovala v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bo z Območno obrtno-podjetniško zbornico Krško tudi sklenilo pogodbo o sofinanciranju operacije s sredstvi ESRR.

 

Operacija je skladna z upravičenim namenom oz. prispeva k najmanj enemu upravičenemu področju ukrepanja:

  • ustvarjanje delovnih mest (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev),
  • večja vključenost ranljivih skupin (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine) in
  • varstvo okolja in ohranjanje narave (izboljšanje stanja okolja).

Zelena luč za začetek izvedbe operacije

Gre za sofinanciranje operacije, katere rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni z Operativnim programom evropske kohezijske politike 2014–2020, operacija je skladna s cilji ESRR (vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS Posavje) in finančni plan operacije je ustrezen.

Obvestilo o potrditvi operacije »Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti« pomeni zeleno luč za začetek izvedbe omenjene operacije.

RRA Posavje

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja