Skip to main content
Petek, 1. december 2023
27.08.2022
17:19
Novo šolsko leto
Foto: Občina Sevnica
Pred pričetkom novega šolskega leta se je sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.

Začenja se novo šolsko leto

SEVNICA Članom sveta so se na seji, ki je potekala v sredo, 24. avgusta 2022, pridružili še predstavniki osnovnih šol. Osrednja razprava je bila namenjena aktivnostim ob začetku novega šolskega leta. V tem času se na naše ceste znova vračajo številni šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu.

Previdno in strpno za volanom

Hkrati je zaradi bistveno bolj zgoščenega prometa pred šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost vseh udeležencev v prometu, k čemur lahko z obveščanjem in konkretnimi ukrepi v sodelovanju s pristojnimi institucijami pripomore tudi delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Prostovoljci bodo priskočili n apomoč

Tako kot vsako leto bodo v dogovoru s šolami tudi v letošnjem letu oblikovane skupine prostovoljcev. Ti bodo svoj čas v prvih šolskih dneh namenili spremljanju varnosti otrok na poti v in iz šole ob najbolj frekventnih poteh. Kot poziv k pozornosti in previdnosti voznikov so bile v sklopu priprav na novo šolsko leto osvežene tudi talne označbe pred šolami in urejene obnovitve prometne signalizacije.

Kresničke za večjo varnost

Občina Sevnica je v letošnjem letu prvošolčkom zagotovila kresničke, ki jih bodo prejeli na prvi šolski dan. Z njihovo uporabo bodo postali bolj vidni udeleženci v prometu. Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozornost ob pričetku novega šolskega leta.

Občina Sevnica

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam