Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
07.08.2020
09:07
Prvomajska ulica v Sevnici
Grafika: PISO
V letošnjem poletju v Sevnici poleg rednega vzdrževanja ceste sredstva namenjajo v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami hodnikov za pešce in javno razsvetljavo.

Kmalu ureditev dela Prvomajske ulice v Sevnici

Od križišča nad Kopitarno do Zdravstvenega doma

SEVNICA Kot pravijo v Sevnici, se bo aktualnim ureditvam odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh v kratkem pridružil še projekt rekonstrukcije kanalizacije v Prvomajski ulici v Sevnici, ki bo zajemal tudi ureditev lokalne ceste na odseku od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov.

Kaj vse bodo uredili?

Tako tam načrtujejo obnovo vozišča in pločnika ter ureditev odvodnjavanja. V načrtu je tudi ureditev križišč in priključkov, cestne razsvetljave, gradnja pločnika na drugi strani ceste ter ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri Zdravstvenem domu Sevnica.

Ob najavi del prosijo za strpnost in razumevanje

"Infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar potekajo na območjih strnjene poselitve, za krajane zagotovo predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo," ob tem še dodajajo na Občini Sevnica.

(bš)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja