Skip to main content
Torek, 28. november 2023
14.02.2020
21:41
Radna Sevnica
Foto: Občina Sevnica
Na Radni, med vzpetino z nekdanjo Jutranjko in cesto Krško - Sevnica, je večja površina, na kateri načrtujejo bencinsko črpalko z restavracijo in poslovno-stanovanjske zgradbe. Naslednji torek posvet.

Gradnja bencinskega servisa z restavracijo

V načrtu tudi poslovno-stanovanjske stavbe

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, "območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega gradnjo bencinskega servisa z restavracijo, gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih stavb, ureditev parkirnih površin za stanovalce, uporabnike storitev in zaposlene, ureditev dostopov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture."

Osnutek izhodišč na občinski spletni strani

Osnutek izhodišč je javno objavljen na spletni strani Občine Sevnica, ogled izhodišč je pa možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, v času uradnih ur.

Radna pri Sevnici iz zraka

Ob tem bodo v Boštanju pripravili tudi javni posvet

V Boštanju pripravljajo javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna. "Javni posvet je namenjen zainteresirani javnosti, lastnikom zemljišč in nosilcem urejanja prostora, ki lahko podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve pri pripravi izhodišč pred pripravo osnutka načrta OPPN Poslovna cona Radna (OPPN-76- 02). Posvet v torek, 18. februarja 2020, ob 17. uri v mali dvorani TVD Partizan v Boštanju," pravijo v Sevnici.

(bš)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja