Skip to main content
V Posavju 19.5° C Četrtek, 23. september 2021
20.12.2019
14:09
Foto: PGD Sevnica
Člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica so se sestali 17. decembra in analizirali opravljeno delo v letu 2019.

Seja štaba Civilne zaščite občine Sevnica

Na osrednji vaji sodelovalo 115 gasilcev iz 11 društev

SEVNICA Občina Sevnica je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi, ki so vezane na Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, v sklopu katerih so izvedli analize in priprave na izdelavo spremenjenih načrtov ravnanja za posamezne primere nesreč, med drugim za primer poplav, nesreče v Nuklearni elektrarni Krško, v primeru izliva nevarnih snovi, nesreče v železniškem prometu in požara. Skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica je Občina Sevnica organizirala osrednjo zaščitno-reševalno vajo pri Zbirnem centru za odpadke v Sevnici, katere se je udeležilo 115 gasilcev iz 11 prostovoljnih gasilskih društev.

Uspešno sodelovanje z ostalimi silami

Skozi vse leto je Občina Sevnica uspešno sodelovala s službami in organizacijami ter društvi, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, vključno z Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi petnajstimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Zdravstvenim domom Sevnica, sevniškim območnim združenjem Rdečega križa, Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi. "Nemoteno je potekalo tudi sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje - izpostava Brežice, kjer se na rednih mesečnih sestankih obravnavajo aktualne naloge iz področja zaščite, reševanja in pomoči v regiji Posavje in v posameznih občinah," pravijo na Občini Sevnica.

Prvi posredovalci

V mesecu oktobru je Občina Sevnica z Zdravstvenim domom Sevnica in Gasilsko zvezo Sevnica podpisala pogodbo o aktiviranju prvih posredovalcev.

Razen poletnih močnejših padavin brez večjih naravni nesreč

Na seji so se člani štaba seznanili še z izrednimi dogodki v letu 2019, ko na območju občine Sevnica ni bilo večjih naravnih nesreč, razen močnejših padavin v poletnem času, ki so povzročile nevšečnosti in gmotno škodo na nekaterih območjih. V Sevnici tudi v naslednjem letu načrtujejo nadaljevanje aktivnostmi, ki bodo pripomogle k boljši varnosti in usposobljenosti sevniške Civilne zaščite.

(bš)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja