Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
25.03.2021
19:26
Urejanje komunalne infrastrukture na Senovem
Grafika: ePosavje.com
V četrtek so v Krškem podpisali pogodbo za začetek urejanja komunalne infrastrukture na Senovem. Projekt bo potekal v treh fazah in bo, kot pravijo na Občini Krško, zaključen bo v letu 2023.

Začetek urejanja komunalne infrastrukture na Senovem

Dela bodo potekala v treh fazah

KRŠKO Na Senovem bodo aprila začeli s prvo fazo urejanja komunalne infrastrukture, ko bodo z deli začeli na odseku Bohorske in Rudarske ceste, v letih 2021 in 2022 bodo nato uredili komunalno infrastrukturo na severnem delu Tomšičeve ceste, Ceste 3. julija in Ceste bratov Zorko, projekt pa bodo dokončali v letih 2022 in 2023 na dveh odsekih Cankarjeve ceste.

Do leta 2023 bodo na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda priključili sedem ulic

Tako bodo do leta 2023 na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda priključili sedem ulic, oz. njenih odsekov. Pogodbo za dela, ki bodo obsegala novogradnjo fekalne kanalizacije, na nekaterih odsekih tudi širokopasovne povezave in meteorne kanalizacije, so v četrtek na Občini Krško podpisali predstavniki občine ter obeh družb v projektu, Kostak in AGM Nemec.

1,2 milijona evrov vreden projekt, več kot 65% sredstev iz evropskega kohezijskega sklada in države

Skupna vrednost projekta znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 65 % sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države. Občina Krško z izgradnjo kanalizacije in priključkov v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save nadaljuje tudi v Leskovcu pri Krškem.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja