Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
04.12.2020
14:34
Krško, sproščanje ukrepov COVID-19
Foto: ePosavje.com
Na popoldanski novinarski konferenci so predstavili načrt sproščanja ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Kdaj, kako in zakaj? Več v nadaljevanju novice.

O sproščanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19

Kacin: "Žal bodo do nadaljnjega prepovedana vsa druženja, še posebno v večjem obsegu"

KRŠKO Kot je uvodoma dejal vladni govorec Jelko Kacin, bo sproščanje ukrepov nadzorovano in postopno, zato bo nekatere dele gospodarstva in civilne družbe čas za sprostitev ukrepov nastopil prej kot za druge. "Žal bodo do nadaljnjega prepovedana vsa druženja, še posebno v večjem obsegu, kar pomeni, da večjih kulturnih in ostalih dogodkov še nekaj časa ne bo," je povedal. Muzeje pa bi najverjetneje lahko odprli kmalu.

Minister Gantar o sproščanju ukrepov

Načrt sproščanja ukrepov je predstavili minister za zdravje Tomaž Gantar. "S strokovno skupino smo pripravili načrt oziroma načrt sproščanja ukrepov in opredelili, pod kakšnimi pogoji lahko to zagotovimo na najbolj varen način. Ukrepe lahko sproščamo šele v trenutku, ko bomo zanesljivo vedeli, da bomo lahko v naših zdravstvenih ustanovah, predvsem bolnišnicah, zagotovili zadostno število postelj, za tiste, ki bi potrebovali zdravljenja zaradi česarkoli, ne zaradi covida, in da bi sistem normalno deloval." To je ključno vprašanje, ki se vleče kot rdeča nit, je ob tem dodal minister.

Splošna bolnišnica Brežice, COVID-19

O okužbah, ki se pojavljajo dnevno

Druga stvar pa so okužbe, ki se dnevno pojavljajo, je poudaril. "Veste, da okužbe spremljamo v intervalih, največkrat dajemo podatek o incidenci, o 14-dnevnem povprečju okužb na 100.000 prebivalcev. V kriterije smo vključili 7-dnevno povprečje – gre za povprečje, da ne bi predolgo zadrževali določenih ukrepov, po drugi strani pa je to še vedno tisto varno območje, saj ne moremo na podlagi enega ali dveh dni priti do sproščanja, glede na to, da številke iz dneva v dan nekoliko nihajo. Nas zanima stalen ali nekoliko bolj konstanten trend izboljševanja vseh podatkov, da lahko do tega pride."

Gantar: Zdravstveni delavci so izredno preobremenjeni

Gantar je pričakoval, da bodo rezultati ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela 16. novembra in jih redno podaljšuje, boljši. "A kljub vsemu smo dosegli bistveno izboljšanje, saj je nam je iz eksponentne rasti števila okuženih in tudi hitrega naraščanja števila bolniških postelj zaradi bolnikov s covidom-19 uspelo krivuljo zravnati."

Spoštovanje ukrepov edina pot k izboljševanju stanja

V zadnji desetih dneh je število zasedenih postelj relativno konstantno, enako velja za postelje v intenzivnih enotah, pravi minister. "Govorimo o številki, ki se skupno giblje okoli 1.300. Dnevno to pomeni okoli 200 zasedenih postelj v intenzivni terapiji in okoli 1.000 do 1.100 zasedenih postelj na bolniških oddelkih. To je tista zgornja meja, ki jo lahko še malenkostno presežemo, veliko pa ne." Na tej točki je še dodal, da so zdravstveni delavci izredno preobremenjeni, da se tudi sami borijo s številnimi okužbami in glede na to, da jih primanjkuje, "moramo gledati, da je to potreben korak naprej pri izboljševanju stanja." Edina pot, da to dosežemo, pa je spoštovanje ukrepov.

Načrt sproščanja ukrepov so razporedili v pet skupin

Sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov

Dodatno izboljšanje stanja pa je tisti pogoj, da lahko govorimo o sproščanju ukrepov. Načrt sproščanja so razporedili v pet skupin, ki so jih označili z barvami od črne preko rdeče, oranžne, rumene in zelene, ki pomeni v veliki meri odpravo omejitev. "Opredeljujemo jih s sedemdnevnim povprečjem števila okuženih na eni strani in s številom hospitaliziranih bolnikov na drugi. Ko bo izpolnjen v vsaki kategoriji eden od kriterijev, bomo naredili korak naprej pri sproščanju ukrepov," je pojasnil Gantar.

Sproščanje ukrepov, COVID-19, december 2020

Faze sproščanja ukrepov

PRVA FAZA: ČRNA

Prva je črna faza, v kateri se trenutno nahajamo, z nad 1.350 okužbami v povprečju in s preko 1.200 hospitaliziranimi. "Dokler takšno stanje obstaja in dokler so številke še slabše, bomo morali ukrepe zadrževati.

DRUGA FAZA: RDEČA

Sledi rdeča faza z mejo pod 1.350 okužb in 1.200 hospitaliziranih oseb. V tem primeru bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odprle se bodo tudi knjižnice, galerije, frizerski saloni, sprostile se bodo manikerske in pedikerske storitve, seveda ob upoštevanju navodil, ki so že veljala v prejšnjih mesecih.

TRETJA FAZA: ORANŽNA

V oranžni fazi je kot kriterij postavljeno manj kot 1.000 okužb oziroma 1.000 hospitaliziranih bolnikov. Takrat se bodo lahko začele izvajati servisne dejavnosti, odprle se bodo trgovine, vrtci, prva triada šol in šole za učence s posebnimi potrebami, izvajale se bodo športne aktivnosti na prostem, vključno s smučišči, dovoljeno bo zbiranje do deset oseb, odpravila se bo tudi prepoved prehoda občinskih meja v tistih regijah, ki dosežejo ta kriterij.

ČETRTA FAZA: RUMENA

Naslednja je rumena faza s kriterijem pod 600 okužb in pod 500 hospitaliziranih bolnikov. "Sem sodi normalno delovanje osnovnih šol in zaključnih letnikov srednjih šol, odprava prepovedi
prehoda občinskih meja v vseh občinah in odprava omejitve gibanja preko noči,
" je povedal Gantar.

PETA FAZA: ZELENA

Kot zadnja je zelena faza s postavljenim kriterijem pod 300 okužb. V tem primeru gre za odpravo vseh omejitev, veljajo pa splošni higienski ukrepi in še vedno prepoved nekaterih lokalov in restavracij, še še povedal minister za zdravje.

(eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče
koronavirus
bistrica ob sotli

Pridružite se nam