Skip to main content
Torek, 5. december 2023
12.12.2021
19:26
Gasilci, oprema
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki so na novembrski seji sprejeli načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za prihodnji dve leti.

Ciljna nabava gasilskih vozil

"V tem načrtu je najbolj pomembno omeniti nov pristop oz. realizacijo načrta posodobitve gasilske opreme, tu gre namreč za precej velika sredstva, ki naj bi jih v naslednjih letih investirali v obnovo kompletne opreme gasilskih enot," je ob tem dejal župan Mestne občine Krško Miran Stanko. Gre predvsem za enote, ki sodijo v Gasilsko zvezo Krško. "Po kategorizaciji, ki je bila opravljena pred dvema letoma, smo sedaj dobili načrt vseh potrebnih investicij – gre predvsem za vozila različnih kategorij in tipov – zato v letih 2022 in 2023 začenjamo z izdatnim financiranjem nabave teh vozil. Gre za sredstva v višini približno 300.000 evrov vsako leto ob rednem financiranju, tako da skupno financiranje gasilcev na letni ravni znaša približno 1,4 milijona evrov," je še dodal Stanko.

Med večjimi projekti regijski gasilski poligon

Med večjimi projekti načrtujejo izgradnjo regijskega gasilskega poligona na območju nekdanjega olimpijskega bazena izza garaž Poklicne gasilske enote Krško, za katerega bo sredstva zagotovila Gasilska zveza Slovenije, Mestna občina Krško pa bo poskrbela za ureditev neposredne okolice.

Širili bodo mrežo defibrilatorjev

V okviru zagotovljenih finančnih sredstev zagotavljajo zaščito in reševanje na vseh nivojih ter z vsem pristojnimi službami in organizacijami. Tako bodo v Krškem nadaljevali s širjenjem mreže javno dostopnih defibrilatorjev ter s financiranjem najema šotora za potrebe izvajanja testiranj in cepljenj občanov proti covidu-19.

(eP)

krško
pge krško
gasilci

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice