Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
09.01.2020
11:12
Občina Sevnica v letu 2020
Grafika: ePosavje.com
Kakšni so načrti za letošnje leto v občini Sevnica? Katere so prednostne naložbe, ki bodo prišli na vrsto v letu 2020? V nadaljevanju novice več o investicijah, povprašali smo župana.

Začetek širitve vrtca v Sevnici

Leto 2020 v sevniški občini

SEVNICA Leto 2020 bo v Sevnici v enem delu zaznamoval pričetek projektov iz Dogovora za razvoj regij, v drugem pa začetek projekta širitve vrtca v Sevnici.

Naložbe tudi v druge šolske objekte

"Zaradi povečane vključenosti v vrtec je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete. Najprej v Sevnici, nato pa glede na potrebe tudi v drugih krajih, da se število igralnic poveča do potrebnega obsega," pove sevniški župan Srečko Ocvirk. "To je osrednji projekt, ki bo začet," dodaja Ocvirk. Nekaj naložb načrtujejo tudi v šolske objekte, ki sicer ne bodo tako obsežne, kot so bile v preteklih letih.

"Večjih neposrednih investicij v šolske objekte ne predvidevamo"

Med investicijami v šolske objekte Ocvirk izpostavlja investicijska vzdrževanja. "Večjih neposrednih investicij v šolske objekte ne predvidevamo. Šolski objekti so bili kvalitetno prenovljeni v preteklih letih in je ta trenutek nujnejša posodobitev in povečanje kapacitet na predšolskem delu," dodaja župan.

Manjši infrastrukturni projekti v občini

Vzporedno bodo potekali še številni manjši oziroma infrastrukturni projekti. "Predvsem prenove cest, gradnje vodovodov, prenove kanalizacij, ki so enakomerno razporejeni po celotni občini," še pove župan. Občina Sevnica je v sodelovanju z državo aktivna predvsem na področju infrastrukture.

In kako kaže s projekti oz. naložbami v letošnjem letu?

"Marsikateri projekt se je v svoji dinamiki odmaknil"

In kako kaže s projekti oz. naložbami v letošnjem letu? "Pri sprejemanju državnega proračuna smo precej razočarani. Marsikateri projekt v državnem proračunu, ki bo izvajan v občini Sevnica, se je v svoji dinamiki za leto, dve ali več odmaknil in ga je Vlada Republike Slovenije zamaknila," pove župan. Gre predvsem za projekta most na Logu in podvoz v Boštanju, pa tudi za nekatere druge projekte na cestni mreži, ki so nujno potrebni za posodobitev.

Ocvirk: "Aktivno sodelujemo z ministrstvi"

"Verjamem, da vsi ti projekti bodo. Kot zainteresirana občina aktivno sodelujemo z ministrstvi pri pripravi dokumentacije - mislim predvsem na železniško progo Zidani Most - Dobova, železniško postajo v Sevnici ter nadvoze in podvoze, ki so potrebni za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa na državni cestni mreži," še dodaja Ocvirk.

(vs, bš, eP)

sevnica
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja