Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
06.10.2021
16:47
Sončni gaj, soseska, Sevnica
Foto: ePosavje.com
Med Kozjansko in Krulejevo ulico v Sevnici želi zasebni investitor na zasebnem zemljišču graditi novo stanovanjsko sosesko, a domačini imajo zaradi geološkega stanja na lokaciji pomisleke.

Soseska Sončni gaj

SEVNICA Občinski svet Občine Sevnica je na redni seji obravnaval predlog prostorskih aktov za gradnjo stanovanjske soseske Sončni gaj. Teren je neprimeren, zahteven, moker, pa med drugim pravijo lastniki sosednjih parcel, ki imajo predvsem zaradi geološkega stanja pomisleke in investitorju predlagajo drugačne rešitve.

Nova stanovanjska soseska v Sevnici

Na lokaciji med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječimi večstanovanjskimi objekti na Planinski cesti želi zasebni investitor na zasebnem zemljišču graditi novo stanovanjsko sosesko s tremi objekti s po približno 20 stanovanji. Kot pravi eden od bližnjih stanovalcev, združenih v civilno iniciativo, so jih po prvotnem načrtu želeli zgraditi pet.

"Pobočje je zelo strmo, bloki bi bili zgrajeni dobesedno v hribu"

Žiga Konec iz Civilne iniciative Za Šmarje gre! pravi, da je pobočje zelo strmo in bloki bi bili zgrajeni dobesedno v hribu. "Naša želja je, da bi se obstoječi projekt iz treh blokov zmanjšal na dva, s tem, da bi večji objekt znižali za eno do dve nadstropji."

"Dostopna cesta je neprimerna za gradbene stroje"

Neprimerna je tudi dostavna cesta, ki je enosmerna in kot poudarja Konec, neprimerna za vožnjo vozil, ki jih zahteva tako velika gradnja. Stanovalci že obstoječih blokov pa se že sedaj soočajo s pomanjkanjem parkirnih mest. Vse pomisleke so predstavili na javni obravnavi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Svetniki bodo o soseski še govorili

Sevniški župan Srečko Ocvirk pravi, da je izvajalec na vsa vprašanja odgovoril, občinski svetniki pa so razpravo in odločitev o tem prekinili. "Svetniki želijo do naslednje seje dobiti dodatna pojasnila glede geološke sestave tal in varnosti gradnje," dodaja Ocvirk. Občina Sevnica si sicer želi gradnje novih večstanovanjskih objektov, še pravi župan, saj je potreba na trgu precejšnja.

Konec: "Da bodo to stanovanja za mlade? To ne drži"

Ocvirk verjame, da bodo uspeli uskladiti vsa odprta vprašanja in slediti potrebam kupcev, "predvsem mladih družin, ki želijo kupiti stanovanje in tudi investitorju, ki želi graditi objekt."

"Večkrat je bilo omenjeno, da bodo to stanovanja za mlade. To ne drži! To je povsem komercialni projekt, stanovanja lahko kupi kdorkoli, ki ima denar," pa županu odgovarja Konec. Lastniki sosednjih zemljišč oz. tamkajšnji stanovalci si želijo, da bi naročniki in investitorji projekta bolj upoštevali njihove pobude in predloge.

Sončni gaj, Sevnica

"Želimo, da se ne upoštevajo le želje kapitala"

"Naše zahteve niso usmerjeni proti nikomur, tudi sami si želimo rasti in širitve kraje. Želimo pa si, da se ne upoštevajo le želje kapitala, ampak se prisluhne tudi prebivalcem in njihovim željam pri takih posegih v prostor," je o projektu in sodelovanju Civilne iniciative Za Šmarje gre! še povedal Žiga Konec. Kaj več o projektu gradnje stanovanjske soseske Sončni gaj pa bo znanega na naslednji seji Občinskega sveta Občine Sevnica.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

(vs, bš, eP)

sevnica
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja