Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
24.08.2022
12:46
Obrežje, obnova pločnika in ceste
Foto: Občina Brežice
Na Obrežju bodo nadaljevali s 3. fazo gradnje pločnika in obnovo ceste med Mokricami in Slovensko vasjo. Vrednost del je nekaj več kot 400.000 evrov, z deli naj bi zaključili v dveh mesecih.

Od pekarne Suban do nadvoza nad avtocesto

BREŽICE Na Obrežju bodo nadaljevali z obnovo cestišča in 3. fazo gradnje pločnika ob regionalni cesti Mokrice - Obrežje - Slovenska vas. Kot pravijo na Občini Brežice, bodo dela obsegala izgradnjo pločnika v dolžini 290 m v naselju Obrežje z ureditvijo javne razsvetljave in odvodnjavanjem ter sanacijo vozišča regionalne ceste ob pločniku. Pogodbena vrednost projekta je dobrih 409.000 evrov, Občina Brežice bo zagotovila 271.000 evrov, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa 138.000 evrov.

Za obnovo tega dela ceste so si dolgo prizadevali

Župan Občine Brežice Ivan Molan pravi, da 3. faza gradnje pločnika predstavlja odsek od pekarne Suban do nadvoz čez avtocesto. S to fazo se zaključuje projekt pločnika in obnove regionalne ceste, za kar so si na Občini Brežice in v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem že dolgo prizadevali.

Kako bo v času gradnje urejen promet?

Na Občini Brežce še dodajajo, da so izbranega izvajalca že uvedli v delo, začetek del na terenu pričakujejo v prihodnjih dneh. Dela bodo potekala ob delni zapori ceste in naj bi bila zaključena v dveh mesecih.

Pločnik Obrežje

1. in 2. fazo gradnje pločnika so uredili v lanskem letu

V prvi in drugi fazi projekta izgradnje pločnika Obrežje so v lanskem letu ob sanaciji regionalne ceste R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas, na odseku od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka za avtocesto v smeri Brežic, poleg preplastitve regionalne ceste in izgradnje pločnika uredili komunalne vode in odvodnjavanje ter novo cestno razsvetljavo. Vrednost projekta v 2021 je znašala dober milijon evrov, od tega je občina prispevala 397.000 evrov in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa 633.000 evrov.

brežice

Pridružite se nam