Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
28.11.2019
18:08
Občina Krško
Potem ko je Občina Krško v preteklih letih s kolesarsko potjo povezala Krško in Brestanico ter Senovo, v tem mesecu nadaljujejo z gradnjo preostalega dela kolesarske poti na Senovem.

Kolesarska pot na Senovem

Naložba v višini 265 000 evrov, ki obsega izgradnjo 745 metrov kolesarske poti, ureditev prometne signalizacije, postavitev urbane opreme za kolesarje ter ureditev križišča – prečkanja javne poti in izgradnjo brvi čez Senovski potok, je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada v višini 102.000 evrov, in sicer 85 % s strani EU in 15 % s slovensko udeležbo.

Nadaljevali bodo z medmestnimi povezavami

Sicer pa je v načrtu v prihodnje gradnja kolesarskih medmestnih povezav Krško – Kostanjevica na Krki in Krško – Kozje, ki bodo prav tako sofinancirane iz evropskih skladov, pa tudi kolesarska pot med Vidmom in Brestanico skozi Sotelsko.

Občina Krško

senovo

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja