Skip to main content
V Posavju 3.1° C Petek, 2. december 2022
25.03.2022
11:26
Železniška postaja Krško, junij 2021
Foto: arhiv ePosavje
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo iščejo pripravljalca dokumentacije za nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Dobovo (ter mejo z Republiko Hrvaško).

Nadgradnja železniške proge med Dobovo in Zidanim Mostom

KRŠKO Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je v torek objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku železniške proge Dobova-Zidani Most. V 16 projektnih nalogah so povzeli stanje na posavskem delu slovenskega železniškega omrežja, med drugim tudi za ureditev odsekov Blanca-Sevnica, Breg-Zidani Most, Brestanica-Blanca, Brežice-Krško, Dobova-Brežice, Krško-Brestanica, Sevnica-Breg in Dobova-Republika Hrvaška ter za ureditev območja postaj Blanca, Breg, Brestanica, Brežice, Dobova, Libna, Loka in Radeče.

100 kilometrov na uro

Zadnji večji remonti na progi so bili med leti 1978 in 1987 lahko razberemo iz javno dostopnih podatkov, na nekaterih odsekih pa tudi še kasneje - na levem tiru med Krškim in Brestanico so zadnji remont naredili leta 1997. Na tem odseku železniške proge vlaki z nagibno tehniko (še) ne obratujejo, najvišja hitrost za lahke in ostale vlake pa je določena na 100 kilometrov na uro.

Krožišče v Stari vasi

Kaj vse bi želeli?

V Stari vasi podhod, v "Sloki cesti" nadvoz in krožišče

V projektnih nalogah so zapisali več ureditev nivojskih prehodov, med drugim na območju odseka Brežice - Krško načrtujejo nov nadvoz na območju Gornjega Lenarta v sklopu nove medcestne cestne povezave Krško-Brežice, na območju prehoda v Stari vasi predvidevajo nov podhod za pešce in kolesarje, na območju "Sloke ceste" in na območju Dinosa pa nov nadvoz nad železnico ter na cesti Krško - Brežice novo krožno krožišče, s katerim bi povezali novo cestno povezavo prek nadvoza na sedanjo cesto.

Protihrupna zaščita med Krškim in Brestanico

Na odseku med Krškim in Brestanico želijo povečati zmogljivosti proge, povečati sotpnjo varnosti prometa ter zagotoviti interoperabilnosti, hkrati pa vzpostati kategorijo proge D4 - po tej je osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m. Na tem odseku bi s tem povišali hitrost vlakovnih kompozicij, prav tako načrtujejo tudi protihrupne ukrepe. Med Sevnico in Blanco načrtujejo ukinitev treh nivojskih prehodov, ki jih bo nadomestil nov most čez reko Savo v naselju Log

Kaj to pomeni časovno?

Od Brega do Blance

Na Direkciji Republike Slovenije so zapisali, da bo moral pripravljalec projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in mejo z Republiko Hrvaško naprej urediti dokumentacijo za železniški postaji Blanca in Breg ter za medpostajna odseka Blanca-Sevnica in Sevnica-Breg. Za izdelavo idejne zasnove s končno potrjeno rešitvijo nadgradnje in projektnimi ter drugimi pogoji bo imel 6 mescev, v 18 mesecih bo moral oddati izvedben načrt in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v 23 mesecih pa bo moral predati dopolnjen izvedben načrt in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji, recenziji in potrdilom verifikacije ter gradbenim dovoljenjem za nov podvoz na železniški postaji Breg.

Ostale ureditve

Za pripravo dokumentacije za ureditev železniških postaj Dobova, Brežice in Brestanica ter medpostajnih odsekov državna meja-Dobova, Dobova-Brežice, Brežice-Krško, Krško-Brestanica, Brestanica-Blanca in Breg-Zidani Most ter postajališča Libna, Loka in Radeče želijo, da bodo pripravljalci idejne zasnove pripravili v 8 mesecih, izvedbeni načrt v 20 mesecih, dopolnjen izvedbeni načrt pa v 25 mesecih.

Ne pred 2024

Rok za oddajo ponudb za pripravo omenjenih dokumentacij je do 13. maja, ko bodo prispele ponudbe tudi odprli. Po zapisani časovnici lahko tako sklepamo, da bi lahko z gradbenimi deli začeli v drugi polovici leta 2024.

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi