Skip to main content
V Posavju 16° C Ponedeljek, 20. marec 2023
23.04.2022
10:59
Izgradnja nadvoza v Sevnici
Foto: Občina Sevnica
Novi nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Sevnici dobiva končno podobo, dela potekajo po načrtih, trenutno so železniško progo že pokrili z nadvozom. Na tem območju kmalu tudi krožišče.

Novi nadvoz čez železniško progo

SEVNICA V sklopu projekta Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica bo novi nadvoz nadomestil obstoječo prometno povezavo, ki poteka čez železniško progo in je zaradi svoje konstrukcije manj primerna za tovorni promet in izredne prevoze z območja industrijske cone. V Sevnici izpostavljajo, da bo z izgradnjo dostopne ceste in izvennivojskega križanja z železniško progo bo tako Poslovna cona Sevnica ustrezno infrastrukturno urejena, kar bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti.

Kaj vse bodo naredili?

V Sevnici dodajajo, da je glavni cilj projekta spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. V sklopu projekta bodo ukinili obstoječ nivojski prehod, prestavili in na novo bodo uredili komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukturne objekte, vode in naprave, uredili bodo obcestne površine in površine za pešce. Projekt Občine Sevnica je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo.

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja