Skip to main content
Petek, 1. december 2023
30.09.2021
11:51
Nadzorni odbor Občine Krško
Foto: ePosavje.com
Predsednik in podpredsednik nadzornega odbora Občine Krško sta v Krškem v četrtek predstavila izvedene nadzore in ugotovitve v prvi polovici mandata odbora 2018 - 2022.

"Z našim delom smo zadovoljni"

KRŠKO Delo v prvi polovici mandata Nadzornega odbora Občine Krško predsednik odbora Janez Kerin ocenjuje kot uspešno. Kerin pravi, da so uspešno zaključili tri nadzore na Občini Krško  - v družbi Kostak, d. d., Nogometnem klubu Krško in na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Krško. "Vse nadzore smo zabeležili v obliki poročila o opravljenem nadzoru, ki je bilo predstavljeno na Občinskem svetu in določene naše pripombe, kakor tudi predlogi, so bili upoštevani s strani nadzorovanih oseb. Kar se tega tiče, smo z našim delom zadovoljni."

Nadzor ravnanja s komunalnimi odpadki

Pri nadzoru dela družbe Kostak, d. d., je šlo za nadzor ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Krško. "Ugotovitve so bile, da se pri samem komuniciranju uporabljajo različni nazivi in da ni natančno razvidna namenskost posameznih sredstev, ki so namenjena za ravnanje s komunalnimi odpadki. To je bilo zabeleženo v končnem poročilu, na katerega je bilo dano odzivno poročilo družbe Kostak in Občine Krško, vse skupaj pa je bilo objavljeno na spletni strani Nadzornega odbora Občine Krško," pravi Kerin.

Upravljanje športnih površin

Nadzor z upravljanjem športnih površin so, tako Kerin, začeli na podlagi raznih pisanj medijev "in subjektov, ki so bili po njihovem mnenju prikrajšani za vadbo na teh površinah, ki so last Občine Krško in kot taki naj bi imeli pod enakimi pogoji vsi enak dostop kot občani občine Krško."

V nadzoru so ugotovili posamezne nepravilnosti, dodaja sogovornik. "Nogometni klub je izdajal nepremičnino v podnajem drugim subjektom, ki niso bili za to upravičeni, sploh pa ne za brezplačno uporabo teh površin. Žal smo tu naleteli na neodzivnost nadzorovane osebe, Nogometnega kluba Krško, ki v samem nadzoru ni sodeloval. Tako da smo lahko naš nadzor naredili v delu, kolikor smo imeli dokumentacije s strani Občine Krško, ki je v nadzoru sodelovala."

Nepremično premoženje Občine Krško

Upravljanje nepremičnega premoženja

Pri tretjem nadzoru, pri upravljanju nepremičnega premoženja Občine Krško, Kerin izpostavlja, "da je bil osnovni greh ta, da bi se morale te nepremičnine dodati v letni program prodaje, kar pa ni bilo storjenega. Nastale so nove parcele, z novimi karakteristikami in z drugačnimi mejami. Glede na mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, ko je delalo podobno revizijo pri Občini Bohinj, bi se morale nove nepremičnine uvrstiti v letni program in potem prodati."

(bš, eP)

krško
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja