Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
03.03.2021
11:20
Gasilci v Radečah
Foto: Doroteja Jazbec
Prvega marca praznujemo Dan Civilne zaščite. Ta je dan posvečen vsem, ki vlagajo napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Nagrajenci ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite

BREŽICE Dan Civilne zaščite je posvečen vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite, pa tudi ostalim strukturam, policistom in vojakom, ki vlagajo napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Dan je namenjem vsem, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Plaketi ob dveh visokih in okroglih jubilejih

Plaketo Civilne zaščite podeljujejo kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Letos ju bodo ob 10-letnici aktivnega delovanja prejeli v Prostovoljnem gasilskem društvu Krško, ob 140-letnici delovanja pa v Prostovoljnem gasilskem društvu Kostanjevica na Krki.

Zlati znak Robertu Zagorcu in PGD Podbočje

Zlati znak Civilne zaščite, ki ga podeljujejo posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesreča, bodo letos prejeli Robert Zagorc in Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje ob 120-letnici aktivnega delovanja.

Srebrni znak Darku Leskovcu

Srebrni znak Civilne zaščite bo letos prejel Darko Leskovec, poveljnik Gasilske zveze Brežice. Bronasti znak Civilne zaščite, ki ga podeljujejo posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, bodo letos prejeli Vida Junkar, Karel Tomažin, Viktor Simončič, Darko Gerjevič, Jože Lazar, Simon Šmit, Drago Žnidaršič in Aleš Stopar.

Letos brez slovesnosti

Letos zaradi ukrepov epidemije COVID-19 niso pripravili slovesnosti s podelitvijo priznanj Civilne zaščite, na kateri se sicer vsako leto zahvalijo prejemnikom priznanj.

(eP)

brežice
krško
sevnica
reco brežice

Pridružite se nam