Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
13.10.2020
10:35
Krožišče na cesti Impoljca - Brestanica
Grafika: ePosavje.com
Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so nam junija odgovorili, da bodo javno naročilo za preureditev križišča v Brestanici izpeljali še letos. In so ga septembra tudi res.

Septembra objavili javno naročilo za ureditev območja križišča

Preureditev križišča v krožišče

KRŠKO Območje križišča cest Impoljca - Brestanica in Podsreda - Brestanica je bilo v preteklih letih žal prevečkrat prizorišče nesreč tudi z žalostnim koncem. Prizadevanja, da bi tam izboljšali prometno varnost, segajo že več let nazaj in zdaj so prišli boljši časi. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so namreč sredi septembra objavili javno naročilo za "ureditev območja križišča na DC G1-5/0335 Impoljca-Brestanica, odsek 0361 Brestanica-Krško in R2-422/1333 Podsreda-Brestanica - križišče Brestanica".

Postavili bodo tudi 37 metrov dolgo kamnito zložbo

Na območju nevarnega križišča bodo izgradili krožišče in obnovili vozišče v dolžini 354 metrov in izgradili površine za pešce. Ob tem bodo postavili oporno kamnito zložbo v dolžini 37 metrov ter uredili cestno razsvetljavo, odvodnjavanje, prometno opremo in signalizacijo ter priključke na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Po tehničnem poročilu bo znotraj krožišča dvignjen notranji otok, med asfaltno vozno površino in začetkom notranjega otoka pa bodo položene granitne kocke (in ne asfalt z robnikom, kot je na krških mostovnih krožiščih).

150 dni za izvedbo projekta

Z izvajanjem del mora izbrani izvajalec začeti najkasneje deset dni po uvedbi v delo

Za izvedbo javnega naročila so ponudbe zbirali do 1. oktobra, ta hip pa v sistemu enarocanje.si še ni razvidna odločitev o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Pišejo pa, "da se izvajalec obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del, v roku 150 dni po uvedbi v delo."

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam