Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
25.09.2020
13:06
Nova šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Grafika: Savaprojekt
Na Občini Krško so pristopili k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev starega mestnega jedra Krško.

Naslednji korak za novo šolo dr. Mihajla Rostoharja

Priprava sprememb in dopolnitev OPPN za ureditev starega mestnega jedra Krško

KRŠKO Občina Krško je tako z namenom umestitve nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško pristopila k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) za ureditev starega mestnega jedra Krško. V fazi izhodišč za pripravo SD OPPN občane vabijo, da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v najzgodnejši fazi priprave spremembe prostorskega akta.

Predloge zbirajo do 12. oktobra

Na občini Krško predloge in pripombe na izhodišča za pripravo SD OPPN zbirajo do vključno 12. oktobra 2020, predloge jim lahko pošljete po elektronski ali navadni pošti.

Tudi podzemna garaža, po idejni zasnovi je predvidenih 69 parkirnih mest

Med drugim bo v sklopu izgradnje nove šole predvidena tudi izgradnja garaže. Po idejni zasnovi, tako v gradivu, "je možno zagotoviti 69 parkirnih mest, od tega 39 za namen šole (30 za osebna vozila, 7 za gibalno ovirane osebe, 2 za kombinirana vozila), 26 pa za ostali program. Ureditev dodatnih parkirnih mest je predvidena tudi na nivoju terena, južno od načrtovane osnovne šole."

vir: idejna zasnova, zdelal Fabrikat, Vesna Draksler, št. projekta 2019-142, junij 2019

Primer možne umestitve - pogled na zunanjost nove osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško (vir: idejna zasnova, zdelal Fabrikat, Vesna Draksler, št. projekta 2019-142, junij 2019)

V starem mestnem jedru Krškega

Po grafičnem načrtu objekt nove osnovne šole načrtujejo na območju sedanjih delavnic med stavbo Fakultete za energetiko na Hočevarjevem trgu, Mencingerjevo hišo in stavbo sodišča na Cesti krških žrtev ter parkirišči v smeri proti igriščem na Šajspohu.

In kdaj res do nove šole?

"Konec leta 2023 bi lahko realno računali, da bo šola primerna za otvoritev"

"Računam, da bo dinamika taka, da bi naslednje leto prišli do umestitve in projektiranja. V letu 2022 bi zaprli konstrukcijo in konec istega leta pričeli z deli. Sama izvedba ne bi smela zahtevati prav veliko časa, maksimalno eno leto. Konec leta 2023 bi lahko realno računali, da bo ta šola tudi primerna za otvoritev," je o projektu je ePosavje.com povedal krški župan Miran Stanko.

(bš)

krško
video
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja