Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
01.02.2022
22:37
Brežice, mesto
Foto: arhiv ePosavje
V Brežicah imajo s 1. februarjem direktorico občinske uprave Občine Brežice, ki je to funkcijo opravljala od 1. julija lani. Kot pravi, mora biti občinska uprava najboljši servis občanom in županu.

Nova direktorica občinske uprave Občine Brežice

BREŽICE Kot je dejala nova direktorica občinske uprave Občine Brežice Patricia Čular ob imenovanju, po 15 letih pridobivanja izkušenj na različnih področjih občinske uprave sprejema njeno vodenje z veseljem in veliko odgovornostjo. Nova direktorica je izpostavila prepričanje, da je občinska uprava najprej čim boljši servis za občanke in občane, župana in druge organe ter organizacije, ki vsak dan gradijo prihodnost brežiške občine. Kot je še dejala, verjame, da bo z odlično ekipo sodelavcev občina lahko odgovorilo na vse izzive in še bolj okrepila vezi z občankami in občani.

Kdo je nova direktorica občinske uprave Občine Brežice?

Patricia Čular se je rodila leta 1973 na Švedskem. Osnovno šolo je obiskovala v Podružnični šoli Kapele in nato v Osnovni šoli Dobova, izobraževanje je nadaljevala na Gimnaziji Brežice in diplomirala na Fakulteti za računalništvo in elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svoje delovne izkušnje je pričela pridobivati že v času študija, ko je štiri leta opravljala naloge projektne sodelavke v mednarodni fundaciji za podporo okoljskih nevladnih organizacij. Po zaključenem študiju jo je pot pripeljala nazaj v domačo občino, kjer je najprej, ob poučevanju na srednjih šolah, vodila projekt vzpostavitve enega prvih mladinskih centrov v Sloveniji – Mladinskega centra Brežice, ki ga je v nadaljevanju osem let tudi vodila. Konec leta 2006 je na povabilo župana Ivana Molana prevzela funkcijo podžupanje Občine Brežice, ki  jo je opravljala šest let. Kot podžupanje je večino svojega dela namenila pridobivanju evropskih kohezijskih sredstev. Leta 2012 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, od 2013 do 2016 pa je v vlogi svetovalke v Kabinetu župana skrbela za področje mednarodnih projektov, podjetništva in podpori dela uprave na področju družbenih dejavnosti. Od 2016 vodi Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Patricia Čular od začetka svoje poklicne poti deluje širše in povezovalno v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru. Sodeluje v številnih strokovnih komisijah, organih upravljanja in nadzora ter s svojim delom spodbuja k medsebojnemu povezovanju, prenosu znanja in izkušenj ter h krepitvi tako posameznih organizacij kot tudi širše skupnosti. Čeprav so ji študentska leta tlakovala pot izven občine in ji ponujale možnost delovanja v tujini, je dala prednost delu za lokalno skupnost. Vrnila se je v domačo občino z željo izboljšati okolje, iz katerega izhaja. Vseskozi verjame, da Občina Brežice nudi številne priložnosti razvoja in zagotavlja visoko kakovost bivanja svojim občankami občanom ter številna doživetja obiskovalcem. Verjame v aktivnega posameznika, ki lahko, če se tako odloči, s svojim delom prispeva k uspešni skupnosti.

Vir: Občina Brežice

"Šest temeljnih vrednot"

Kot so sporočili z Občine Brežice, je Patricia Čular ob prijavi za direktorico občinske uprave v svojem programu dela zapisala šest temeljnih vrednot, na katere se želi pri vodenju občinske uprave posebej osredotočiti. "Na prvo mesto postavlja transparentnost, zato si bo prizadevala, da bodo občanke in občani v čim večji možni meri seznanjeni z aktivnostmi občine. Zaveda se, da je občinska uprava dolžna delovati v skladu z visoko stopnjo integritete, pri svojem delu biti družbeno odgovorna in zagovarjati najvišje standarde moralnih in etičnih vrednot," pravijo v sporočilu.

In nadaljujejo, "da bo zaposlene spodbujala k delu, ki bo nosilo visoko zadovoljstvo strank ter k odličnosti doseženih rezultatov pri izvajanju vseh nalog. To pa je možno le s timskim delom, ki mora vseskozi nuditi možnosti razvoja posameznika, skupine ter okolja. Zadnja leta pa so nas še posebej ozavestila o pomenu zdravja in varnosti pri delu. Skupaj s sodelavci si bo prizadevala za delovanje v smeri še bolj povezane, učinkovite, razvojno naravnane in ljudem prijazne občinske uprave, ki ima in bo tudi v prihodnosti imela pomembno in aktivno vlogo v lokalni skupnosti."

(eP)

brežice
video
p

Pridružite se nam