Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
25.09.2019
11:22
Foto: ePosavje.com
Na območju med parkiriščem pri Občini Krško in Pravljico, enoto vrtca Krško, so konec prejšnjega tedna začeli z arheološkimi izkopavanji in predpripravami na gradnjo novega dela krške knjižnice.

Gradnja prizidka h krški knjižnici

Arheološka izkopavanja naj bi potekala do sredine novembra

KRŠKO V Krškem tako nadaljujejo aktivnosti za izgradnjo pridizka in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško. V lanskem letu je potekal postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne dokumentacije, konec prejšnjega tedna pa so na območju, kjer bo stal nov prizidek knjižnice, začeli z arheološkimi izkopavanji. Po načrtih, tako z Občine Krško, bodo dela potekala do sredine novembra.

Oktobra bo stekel javni razpis za izvedbo gradbenih del

Kot pravijo na Občini Krško, bo hkrati z arheološkimi izkopavanji pripravljen teren za gradnjo temeljne plošče za prizidek, v oktobru bo stekel javni razpis za izvedbo gradbenih del.

Julija so potrdili predinvesticijsko zasnovo in investicijski program

Občina Krško je novembra 2016 sprejela in potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valvasorjeve knjižnice Krško. Kakor dodajajo na Občini Krško, "je zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja prostora prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih predpostavk izvedbe projekta." Občinski svet je tako na seji v letošnjem juliju obravnaval in sprejel sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije - predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

Naložba v dveh sklopih

Naložba izgradnje novega objekta (prizidka) v skupni izmeri 1675 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in rekonstrukcije dela samostana ter obstoječih prostorov knjižnice v izmeri 1011 kvadratnih metrov bo zajemala dva sklopa, in sicer dvoetažen objekt (klet in pritličje) z zeleno streho in vso potrebno opremo, ki bo zgrajen na trenutno zelenih površinah ob knjižnici, drugi sklop pa zajema prenovo samostanskega dela in povezavo obeh objektov.

Naložba v vrednosti nekaj manj kot 7 milijonov evrov

Del sredstev je za naložbo zagotovljen iz sredstev Javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe za sofinanciranje, ki ga je v letu 2019 objavil EKO sklad. Občina je bila pri razpisu uspešna in pridobila 381.480 evrov nepovratnih sredstev. Občina načrtuje, da bodo naložbo v skupni vrednosti nekaj manj kot sedem milijonov evrov izvedli v letih 2019 do 2021. Od tega bo za prizidek skupaj z opremo namenjenih 5,3 milijona evrov, ostalo pa za obnovo obstoječega objekta.

Vir: Občina Krško

(bš)

valvasorjeva knjižnica krško
krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja