Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
16.04.2021
19:56
Gradnja bazena v Krškem
Grafika: Občina Krško
Poročali smo že, da v športnem parku Stadiona Matije Gubca dokončujejo gradnjo postajališča za avtodome. Ob pomislekih v Krškem, da gradnja postajališča posega v prostor bazena, z Občine odgovarjajo.

Nove informacije o gradnji bazena v Krškem

KRŠKO Projekt gradnje zimskega bazena v Krškem smo na naših straneh že večkrat in podrobneje predstavili in predstavljali. Sredi aprila imamo nekaj novih in vzpobudnih informacij o predvideni časovnici gradnje tega športnega objekta, zimskega pokritega bazena in športu primernih dimenzij, ki ga v trikotniku med Celjem, Termami Tuhelj in Ribnico ni.

Postajališče posega v prostor novega bazena?

"Skupaj z bazenom bo to ena celota"

V Krškem so se ob gradnji postajališča za avtodome pojavila ugibanja, da omenjena gradnja na parkirišču ob teniških igriščih pri Stadionu Matije Gubca posega v prostor novega bazena. Nasprotno, pravijo na Občini Krško. "Bazen bo del tega kompleksa okrog Stadiona Matije Gubca, skupaj s postajališčem za avtodome naj bi bila to ena celota. V nadaljevanju bomo zgradili tudi južni del tega kompleksa, tam je predviden kolopark za namene kolesarjev, pa tudi čolnarna in nekatere druge vsebine," nam je v petek dopoldne povedal krški župan Miran Stanko.

V proračunu sredstva so predvidena

Na Občini Krško v letošnjem letu postavljajo osnove za projektiranje. "Tudi denar je predviden za to, da bi v letošnjem letu sprojektirali celoten projekt bazen. V naslednjem letu pa so že zagotovljena sredstva tudi za začetek del," dodaja župan. Kot nadaljuje, računa, da bi v naslednjem letu že začeli tudi z izgradnjo tega objekta.

V letošnjem proračunu je za izvedbo študij o izvedljivosti projektov, za pripravo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring predvidenih 70.000 evrov. V načrtu razvojnih programov do leta 2024 je na proračunski postavki OB054-07-0026 - Bazen Krško do konca leta 2023 načrtovanih dobrih 6 milijonov evrov. Ob že omenjenih 70.000 evrov še po 3 milijone evrov v letih 2022 in 2023.

Gradnja bazena v Krškem

"Glede na to, da se postavljajo vprašanja kaj bo z njim, je treba povedati, da skupaj s Plavalnim klubom Celulozar postavljamo osnove za projektiranje, za načrt. Tudi denar je predviden, da bi v letošnjem letu sprojektirali celoten projekt bazen, v naslednjem letu pa so tudi zagotovljena sredstva za začetek del.

Bazen bo del tega kompleska ob Stadionu Matije Gubca. Skupaj s postajališčem za avtodome naj bi to bila ena celota. V nadaljevanju bomo uredili južni del tega kompleksa, tam je predviden kolopark, mesto za kolesa, kjer naj bi bilo namenjeno kolesarjem. Pa tudi čolnarna in nekatere druge vsebine, ta del bi uredili v zaključen športni kompleks.

Kar se tiče bazena, je seveda še nekaj vprašanj okrog same zahtevnosti financiranja. Kot sem rekel, je skrajni rok v letu 2023. Računam, da bomo v naslednjem letu že začeli z izgradnjo tega objekta."

Miran Stanko, župan Občine Krško, petek, 16. april 2021


(eP)

bazen krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja