Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
25.06.2022
08:12
Foto: Občina Sevnica
Izgradnja nadvoza poteka v sklopu projekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Nadvoz bo prispeval k ustrezni infrastrukturni ureditvi Poslovne cone Sevnica.

Izgradnja nadvoza je v sklepni fazi

Izgradnja nadvoza čez trebanjsko železnico v Šmarju je v sklepni fazi. V teh dneh je načrtovana asfaltacija nadvoza, poteka tudi izgradnja hodnikov za pešce. 

Predvidoma v jesenskih mesecih se bo na tem območju pričel projekt izgradnje krožišča, ki bo navoz povezal z regionalno cesto Boštanj–Planina (R2-224). Ker gre za območje državne infrastrukture, bo projekt izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Trenutno na direkciji poteka postopek za izbor izvajalca.

Izboljšana prometna varnost in dostop do poslovne cone

Z izgradnjo nadvoza in krožišča bo pomembno izboljšan dostop do Poslovne cone Sevnica, zaradi umiranja prometa pred krožiščem pa se bo povečala tudi prometna varnost na tem odseku.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja