Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
24.06.2022
14:10
Foto: Občina Brežice
Župan Občine Brežice Ivan Molan je uradno predal novo vozilo izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, enoti Brežice.

Novo vozilo za nemoteno in varno izvajanje storitve Pomoč na domu v brežiški občini

Ob prevzemu je pomočnica direktorice CSD Posavje Andreja Osredkar dejala: ''V obdobju dobrih dveh let je Daccia Sandero že sedmo vozilo, ki smo ga prevzeli v uporabo s strani Občine Brežice, za kar se Občini res zahvaljujemo, saj nam to predstavlja pomembno pridobitev. Veseli smo dodatne okrepitve, saj novo vozilo predstavlja večjo varnost za oskrbovalke, ki opravljajo delo na terenu v celotni občini Brežice in so tako veliko časa v avtomobilu, varnost pa je zelo pomembna.  Storitev pomoč na domu se sedaj približno eno leto izvaja vse dni v letu, povečalo se je število uporabnikov, ki koristijo to storitev, prav tako se povečujeta interes in zanimanje, vendar kljub večjemu številu oskrbovalk  težko zagotovimo storitev vsakomur takoj.''

Storitev Pomoč na domu trenutno opravlja kar 14 zaposlenih, ki skrbijo za pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi obroka, trenutno za 110 starejših občank in občanov. Povpraševanje iz leta v leto narašča, leta 2018 je povprečno število uporabnikov znašalo 63.

Zaradi  vse večjih potreb uporabnikov  se storitev  od 1. 5. 2021 izvaja tudi ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej vseh 365 dni v letu.

Župan Ivan Molan se je ob predaji vozil zahvalil izvajalkam storitve Pomoč na domu za njihovo delo, ki je zelo pomembno, saj močno vpliva na kakovost življenja starejših občank in občanov. V letu 2020 je sicer občina zagotovila tri nova vozila, prav tako tudi v letu 2021.

Občina vsako leto povečuje sredstva, ki so namenjena izvajanju storitve Pomoč na domu. Na podlagi Sklepa o uskladitvi cene socialno varstvene storitve  »Pomoč družini na domu« za leto 2022, ki ga je Občinski svet Občine Brežice sprejel na 22. redni seji dne 21.4.2022, je tako cena storitve PND za uporabnika ob delovnikih in sobotah 4,67 EUR na uro, ob nedeljah 6,54 EUR in ob praznikih 7,01 EUR. Ekonomska cena storitve je v letu 2022 subvencionirana v višini 70 % (v tej višini se je začela subvencionirati že v letu 2021; v preteklih letih pa je bila ta višina 62,8 %).

(Občina Brežice, eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja