Skip to main content
Petek, 1. december 2023
01.12.2020
12:55
Stanovanjska strategija Občine Krško do 2025
Foto: arhiv ePosavje
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na novembrski seji med drugim sprejeli tudi Letni program športa in odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

Krško - pametno mesto

KRŠKO Tako kot postajajo pametnejši naši telefoni in druge naprave, z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije postajajo pametnejša naša mesta. In kaj pravzaprav so pametna mesta? V splošnem jih definira več teorij, če poenostavimo, pa gre za tista, kjer so digitalne tehnološke rešitve vpeljane v vse oblike javnega servisa, od prometa, zdravstva, ravnanja z odpadki do izobraževanja in skrbi za starostnike.

Kaj so pametna mesta?

Pametne rešitve za pametna mesta

Področja, ki jih lahko umestimo v kategorijo pametnih rešitev za pametna mesta je ogromno, pravi krški župan Miran Stanko. "Bistvo naše strategije je v tem, da si zastavimo neke dolgoročne cilje, da vemo, kam želimo priti in da si nekako tudi deklarativno zadamo nalogo, da uporabimo čim več teh pametnih rešitev s ciljem, da bi bilo življenje naših občanov čim lažje." 

"Velik razvoj, predvsem za mlade"

Strategijo podpira tudi občinski svetnik Matjaž Gomilšek. "To bo velik razvoj, predvsem za mlade. Mi starejši tega ne bomo toliko uporabljali, pri mladini pa se bo veliko poznalo."

Letni program športa v občini Krško

Poleg Strategije Krško – pametno mesto, so svetniki sprejeli odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in Letni program športa. V proračunu za leto 2021 za to področje namenjajo dober milijon evrov.

Dober milijon evrov v proračunu

"Z Letnim programom športa približno 700.000 evrov namenjamo za programe športa, torej za dejavnosti društev, kadre, materialne pogoje in uporabo športnih površin, približno 300.000 evrov pa namenjamo za investicije na področju športa," pojasnjuje vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško Andrej Sluga.

Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško

Svetniki so med drugim sprejeli tudi Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško. Občina bo namreč predvidoma decembra objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj, ki jih družba Kostak gradi v neposredni bližini Doma starejših občanov Krško na Kovinarski ulici in bodo zgrajena do februarja prihodnje leto. Občina jih bo odkupila 14, Stanovanjski sklad pa 15.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam