Skip to main content
V Posavju -1.3° C Sreda, 19. januar 2022
16.09.2021
16:44
Pešmost čez Savo v Krškem
Grafika: Občina Krško
O peš mostu čez reko Savo v Krškem smo na naših straneh objavili že več zapisov. Nazadnj ob objavi razpisa za njegovo izgradnjo. Ponudba je presegla predvidena sredstva, zdaj čakajo na ugodnejše čase.

Peš most čez reko Savo v Krškem

KRŠKO Za peš most čez Savo, ki bi povezal oba bregova Save - na levem bregu na koncu / začetku Krškega, na desnem pa šikano pri Zatonu, imajo v Krškem izdelano projektno dokumentacijo. Po objavljenem javnem naročilu in prejeti ponudbi so na Občini Krško postopek za izbor izvajalca del zaustavili. Ponudba je presegala rezervirana sredstva, na Občini Krško pa zdaj pravijo, da bodo postopek nadaljevali, "ko se bodo razmere na trgu jekla ustalile."

Če / Ko bo zgrajen, bo to četrti most čez Savo

"Most v dolžini 109 metrov je zasnovan kot jeklena ločna konstrukcija z obešeno povozno oz. pohodno konstrukcijo." To bo sicer v Krškem četrti most čez reko Savo, drugi od hidroelektrarne po reki navzdol. V Krškem so sicer lanskega februarja, 22. februarja je bilo, za promet odprli tretji most, na obvoznici med Vrbino na štajerski strani mesta in Žadovinkom na kranjski strani Krškega.

Pešmost čez Savo v Krškem

Upajo, da ponudbe "nekoliko bolj bližje možnostim"

"Peš most je želja po ureditvi in povezavi starega mestnega jedra z Vidmom. Peš most je sprojektiran, v teku je razpis in izbira izvajalca," je na to temo, ob predstavitvi Evropskega tedna mobilnosti v občini Krško, povedal župan Miran Stanko. Zaradi zelo visoke cene so morali razpis razveljaviti in ga bodo ponovili. Stanko upa, da bodo v naslednjem razpisu ponudbe "nekoliko bolj bližje možnostim, ki jih ima Občina Krško, da ta projekt izvedemo."

Ponudbe so bile bistveno višje od pričakovanj

"Ponudbe so bile bistveno višje od tistega, kar smo pričakovali in smo imeli o projektantskih predračunih predvideno. Računamo, da bomo po ponovljenih razpisih lahko bližje izvedbi. Projekt je v fazi izbiranja izvajalcev."

(bš, eP)

krško

Pridružite se nam