Skip to main content
V Posavju 19° C Ponedeljek, 14. junij 2021
04.03.2021
10:22
Atletski stadion v Sevnici
Foto: ePosavje.com
Do decembra 2007 so sevniški atleti trenirali na krožni atletski stezi na Savski cesti v Sevnici, ki so jo ob izgradnje pretočne akumulacije za HE Arto - Blanca porušili. O prihodnosti stadiona:

V Sevnici iščejo rešitve za nadaljevanje izgradnje stadiona

Od decembra 2007 sevniški atleti nimajo stadiona

SEVNICA V začetku leta 2008 so nato na Odboru za šport predstavili študijo umeščanja objektov za šport in rekracijo v občini Sevnici, kjer so kot optimalno lokacijo za načrtovanje in izgradnjo atletskega stadiona predlagali na območju Radne v Boštanju. Septembra tega leta so v Sevnici pridobili geotehnično poročilo o pogojih za gradnjo atletskega stadiona v Sevnici, v katerem so zapisali, da bodo za sanacijo nestabilnega terena "potrebna znatna finančna sredstva, šele nato bo možno pričeti z gradnjo objektov."

Dve leti pozneje so obravnavali umestitev stadiona pri Športnem domu Sevnica

Člani Odbora za šport in ostali člani športnih klubov so v začetku leta 2009 obravnavali umestitev atletskega stadion v občini Sevnica. Tako so v Sevnici za prostorsko načrtovanje in umeščanje športnih objektov pri Športnem domu od 2007 do 2014 odkupili tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskim objektoma, za kar so namenili 510.000 evrov. Na Občini Sevnica so pristopili k izdelavi vse potrebne dokumentacije, občinski podrobni prostorski načrt za umestitev stadiona in spremljajočih objektov so svetniki sprejeli konec junija 2014.

Stabilizacija pobočja

V letu 2017 so nato izdelali projektno dokumentacijo za stabilizacijo pobočja na območju predvidenega stadiona, leto pozneje so izvedli gradbena dela, v juniju leta 2018 pa je po obdobju močnejšega deževja prišlo do poškodb opornega zidu in drsenja dela brežine. Od takrat do danes so naročili še nekaj dodatnih poročil in mnenj, nadaljevanje projekta izgradnje stadiona pa je zastalo.

S projektom so se na februarski seji seznanili sevniški svetniki

Sevniški svetniki so se seznanili z izvajanjem del na projektu gradnje stadiona. Gradnja tega športnega objekta na območju športno-rekreacijskega centra pri bazenu in teniških igriščih je namreč zaradi nepredvidljivega zemljišča zastala.

Težave so se začele, ko je stadion dobil prve obrise

Težave s sevniškim stadionom so se začele že kmalu zatem, ko je ta dobil prve obrise. Del terena je namreč močvirnat, tekom izvajanja del pa se je po obdobju močnejšega deževja v juniju 2018 območje zasitilo z vodo, prišlo je tudi do plazenja. Občina zdaj išče rešitve za nadaljevanje projekta.

"Stabilizirati brežino in nadaljevati s projektom"

"Tveganja, ki so se na tem delu sprejela z umestitvijo v ta prostor, so bila precej jasna. Žal pa je prišlo do nekoliko prenizkega varnostnega faktorja pri projektiranju s strani projektanta. To je zagotovo potrebno popraviti, stabilizirati to brežino in nadaljevati s projektom," je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

"Pilotne stene in sam teren se nam ugreza"

Določeni svetniki so še vedno nekoliko zaskrbljeni

Približno taki so biti tudi zaključki članov sevniškega občinskega sveta. Določeni svetniki so sicer še vedno nekoliko zaskrbljeni, ker nimajo vseh podatkov – tako s strani mariborske Fakultete za gradbeništvo kot ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, saj – kot meni Tomaž Lisec – manjkajo ključni sklepi njihovih recenzij, ki bi bili podlaga za nadaljnje odločitve.

"Raje kakšen mesec ali celo pol leta počakajmo"

"To, da pride projektant in reče približno milijon evrov bo stala sanacija, ne vemo pa niti, kdo bo to sanacijo plačal, niti 100-odstotno ne vemo, kdo je kriv za to. Da se nam te pilotne stene in sam teren ugreza in dokler se tukaj ne dogovorimo na podlagi strokovnih mnenj, jaz mislim, da raje kakšen mesec ali pa celo pol leta počakamo, po tem pa se odločimo in gremo naprej," pravi Lisec.

Projekt izgradnje atletskega stadiona ima že dolgo brado

Sicer pa gre za projekt, ki traja že več kot deset let. Veliko je bilo razprav o sami lokaciji, poleg te ob Športnem domu in bazenu sta bili namreč v igri še dve – na Radni in v Boštanju, a se oba sogovornika strinjata, da je lokacija v Sevnici še vedno najustreznejša.

Sogovornika o lokaciji

Sevniški župan pravi, "da je bila lokacija še vedno ocenjena kot najboljša v prostorskih aktih. Tu je zelo pomembno, da se športni objekti združujejo na enem mestu v okviru mesta." Lisec ob tem dodaja svojo misel, "da je enotno zavedanje vseh svetnikov, da Sevnica predvsem pa sevniški šport si zaslužita stadion oziroma je skrajni čas da ga Sevnica in pa sevniški športniki tudi dobijo."

(eP)

sevnica
atletika
video
atletski klub sevnica
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja