Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
13.05.2021
09:19
Kerinov Grm, romska problematika
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki so sprejeli osnutek Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. Iz klopi poziv, da bi polovico sredstev namenili za odpravo posledic.

Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti

KRŠKO Konec lanskega leta so poslanci sprejeli Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o financiranju občin tako, da je občinam z evidentiranimi romskimi naselji iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Na Občini Krško, kjer ocenjujejo, da v občini živi med 350 in 400 Romov, pravijo, da sredstva za proračunsko leto 2021 znašajo 25 % od 3,5 % primerne porabe občine, oziroma 161.441 evrov.

"Približno 160.000 evrov, ki jih je potrebno primerno in ciljno usmeriti ter porabiti"

"Cel kup je enih zadev, ki jih morajo občine plačevati, pa zato niso niti financirane in to ni niti njihova dolžnost po zakonu. Državni zbor je sprejel odločitev, da se približno 3,5% primerne porabe nameni za reševanje romske problematike. Kar 25% tega bo Občina Krško prejela s tranšami. Bistvo je, da gre v letošnjem letu za približno 160.000, ki jih je na nek način primerno in ciljno usmeriti ter porabiti," o sredstvi pove krški župan Miran Stanko.

"Prav je, da se dodeljevanje sredstev uredi s pravili"

"Dodatna sredstva so bila pridobljena za ta namen in prav je, da se uredijo s pravili, kako se ta sredstva dodeljujejo," pravi občinska svetnica (SD) Nataša Šerbec. Kot dodaja, podpirajo idejo, da se razdelitev uredi s pravilnikom in "da se jasno razmeji, za kateri namen se sredstva, ki so dodatno prišla v občino, dodelijo."

Strategija reševanja romske problematike za obdobje 2018 - 2022

Na Občini Krško so v letu 2018 sprejeli Strategijo reševanja romske problematike za obdobje 2018 - 2022 in v njej kot enega izmed ukrepov predvideli sofinanciranje reševanja stanovanjskega problema posamičnih romskih družin, ki želijo živeti izven romske skupnosti, ter dokončanje postopkov legalizacije objektov s plačilom stroškov priklopov, komunalnega prispevka, prenosa lastništva.

Kot pravio, dodatna sredstva namensko zagotovljena sofinanciranju ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti prvič omogočajo občinam, da bolj učinkovito izvršujejo politike, ki so jih zastavile s podrobnimi področnimi programi in ukrepi, ki jih predvideva Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Župan: "Ukrep bi bil tudi stimulativen"

"S pravilnikom bi reševali stanovanjsko problematiko Romov. Gre za tiste, ki se želijo iz romskega naselja izseliti in bi jim z določenimi transferji pomagali, da pridejo do ustrezne rešitve stanovanjskega problema. To je pogojeno z določenimi zahtevami, ki jih ima Občina do prosilcev. Kot primer, zahteva, da otroci obiskujejo redno šolo in podobno. Gre za to, da bi bil ta ukrep tudi stimulativen in bi pomagal, da bi se Romi hitreje socializirali. Verjamem, da mnogi med njimi - če že imajo to željo, bodo relativno težko prišli do teh sredstev, kajti izpolnjevati morajo dokaj ostre pogoje," dodaja Stanko.

Olovec: "Polovico dodatnih sredstev za odpravo posledic neodgovornih ravnanj"

"Podpiram reševanje na ta način in v smeri, da podpremo tiste posameznike, ki želijo živeti izven skupnosti in se tako še bolj polno vključiti v življenje večine. Vendar pa ob tem zagovarjam tudi stališče, da tudi romska skupnost mora prispevati svoj delež in prispevati k naši skupni in za vse boljši prihodnosti," o tematiki pravi Jože Olovec, občinski svetnik (SDS).

Olovec predlaga, da se polovica dodatnih sredstev po tem predlogu osnutka pravilnika nameni za odpravo posledic njihovih neodgovornih ravnanj (pripadnikov romske skupnosti) in za poplačilo dodatnih varnostnikov, ki bodo skrbeli za javni red in mir v nakupovalnih centrih.

Na osnutek lahko podajo dodatne predloge pogojev in meril

Osnutek Pravilnika o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško določa upravičence, pogoje, način, merila in višino sredstev za sofinanciranje stroškov urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. Svetnice in svetniki lahko do naslednje obravnave pravilnika podajo še dodatne predloge pogojev in meril.

(eP)

krško
romi
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja