Skip to main content
Petek, 12. april 2024
05.11.2020
09:21
Občinski praznik, Sevnica 2020
Foto: ePosavje.com
Novembra svoj občinski praznik praznujejo v občini Sevnica, praznovanje pa začenjajajo z novinarsko konferenco občine Sevnica, ki smo jo spremljali na ePosavje.com.

Leto 2020 v občini Sevnica

"V razvojnem delu imamo klasično leto, v ostalem pa popolnoma porušeno strukturo"

SEVNICA Leto 2020 je v družabnem, družbenem in splošnem življenju obeležila COVID kriza, pove sevniški župan Srečko Ocvirk. "Hkrati so se projekti, investicije in razvoj, ki je bil načrtovan, se je realiziral in v tem delu imamo klasično leto. V ostalem delu - družbenem, kulturnem, športnem, šolskem, pa popolnoma porušeno strukturo leta glede na povprečna leta v preteklosti," dodaja župan.

"V sami družbi se pričakovanja spreminjajo"

"Danes je mogoče katera luknja v asfaltu bolj sprejemljiva ..."

Ocvirk ob tem ugotavlja, da se je tudi v okviru investicij marsikaj spremenilo. "V sami družbi se pričakovanja spreminjajo, opažamo prilagoditev pričakovanj glede na tekoče delo. Občani se v krizi zavedajo, kaj je pomembno in danes je mogoče katera luknja na asfaltu bistveno bolj sprejemljiva in je zelo pomembno, da tečejo zdravstveni in drugi družbeni sistemi tako, kot je potrebno."

POVZETEK NOVINARSKE KONFERENCE:

(11:11) Kako se kaže vpliv Melanije na turistično podobo Sevnice?

"Če ocenim štiriletno obdobje, lahko rečem, da so nekateri pričakovali preveč. Nekateri smo bili realisti in v okviru nekaterih pričakovanj, ki so se hitro oblikovala, da zelo močnega neposrednega vpliva ne bo imelo. Je pa imelo zelo pozitiven vpliv. Avtodomarski turisti, pohodniki, ki prihajajo, se je ta del odprl. to lahko povežemo  tudi z odprjem našim ponudnikov na svetovni sklep. Sedaj prihajajo turisti iz celotnega okolja, smo del globalnega sveta. Del je vpliva svetovnega spleta, del pa je tudi prepoznavnost Sevnice in Slovenije, ki je mogoča vzpodbuda za obisk," pravi sevniški župan.

(11:11) Atletski stadion v Sevnici

Na vprašanje, kako napreduje projekt atletskega stadiona, pravi, "da projektna dokumentacija za dokončno stabilizacijo brežine še ni zaključena, pričakujemo jo v kratkem, na občinskem svetu je bilo kar nekaj poročil podanih in ta trenutek ni končnega dokumenta. Po pridobitvi se bomo odločili, kako naprej in kako dalje."

(10:58) COVID kriza v občini Sevnica

"Iz Loke se je okužba širila najprej po vsakodnevnih poteh"

"Moramo izpostaviti, da nismo v normalnem stanju. Občina Sevnica je ena tistih občin, ki ima veliko število okuženih s COVID. Zelo veliko breme, težavo, izziv predstavlja okužba v Loki pri Zidanem Mostu. Samo delo v Trubarjevem domu, Občina in Štab Civilne zaščite sta nudila podporo. Iz tega doma se je širila okužba po najbolj vsakodnevnih poteh, zaposleni imajo svoje družine, so aktivni ljudje in so rzaširili okužbe med vsemi ostalimi.

"Prizori iz Trubarjevega doma bi prepričali tudi največje skeptike"

Okužbe so tudi že med zdravstvenim osebjem in to predstavlja velik problem, širjenje okužb je izredno težko preprečevati. Na vsakem posamezniku je, kolikor je odgovoren in kaj zmore, da sodeluje in zadržuje širjenje okužb. Lahko povem, da je zdravnik na Štabu Civilne zaščite povedal, da bi prizori iz Trubarjevega doma prepričali tudi največje skeptike. V okviru Štaba Civilne zaščite se kljub drugemu valu pripravljamo na morebitno širjenje tudi v tretji val."

(10:54) Šport in turizem

"Športni in kulturni objekti so bili letos manj uporabljeni. Kot javni objekt je Tončkov dom na Lisci je bil deležen določenih preureditev prek različnih evropskih mehanizmov. Prijeten in lep projekt je prenova spodnjega gradu v mestu, Trške hiše v Sevnici. V pritličnih prostorih so bili arhivi Občine Sevnica, zdaj pa prostore prenavljajo za razstave in ostale promocijske aktivnosti. Na tak način želimo premakniti turistično - informacijsko pisarno iz sedanje lokacije v stari del mesta."

"Letošnja turistična sezona se je začela s podelitvijo certifikatov kakovosti. Gre za enega od ukrepov v okviru turistične strategije, s katero smo kot občina želeli dvigniti raven turistične ponudbe v smeri dvigovanja ponudbe. Turistična ponudba mora biti povezana. Spomladanska sezona je bila slaba, poletna pa zaradi turističnih bonov zelo zanimiva. Letos je bilo nadpovprečno število nočitev v našem okolju, turistična destinacija Sevnica je bila v času poletnih mesecev kar zanimiva. Žal je jesen drugačna, žal tradicionalne turistične prireditve ne tečejo in bo to teklo drugače."

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

(10:53) Vrtci in šole v občini Sevnica

Selitev OŠ Ane Gale v vrtec Ciciban pri osnovni šoli

"Iz dinamike števila rojstev vidimo, da potrebujemo dodatne kapacitete. Ta trenutek poteka gradnja treh enot pri vrtcu v Sevnici, podpisana je pogodba z najemodajalcem objekta Panorama v Boštanju, kjer bodo vzpostavljene štirje oddelki vrtca. Hkrati moramo rešiti problem OŠ Ana Gale in v predlogu strategije je, da se OŠ Ana Gale preseli v vrtec Ciciban pri osnovni šoli, tam je šest oddelkov. S temeljito analizo bomo v prihodnjem letu pripravili rešitve, ki bodo lahko odgovarjale tem potrebam in pripravili osnovni finančni okvir.

Prostorska stiska pri OŠ Blanca

"V osnovnih šolah imamo manj prostorskih stisk. Zaradi povečanja števila otrok v šoli in vrtcu je na OŠ Blanca potrebna dogradnja kuhinje ter v manjši meri prostori za šolo in vrtec. V Krmelju je potrebno združiti šolo na eni lokaciji, kot tudi urediti športne površine pri vseh osnovnih šolah."

(10:48) Neposredne vzpodbude za gospodarstvo in mladi

"Letošnje leto je bilo nekoliko drugačno"

"Z neposrednimi vzpodbudami želimo podpreti malo gospodarstvo pri razvoju. Pri tem lahko izpostavim, da je bilo letošnje leto nekoliko drugačno, skozi leto so se vlagatelji prilagodili nastali situaciji, program je bil realiziran, kot je bilo načrtovano," Ocvirk pove o podpori malega gospodarstva.

"Interes za štipendije je nad pričakovanji"

"Interes za štipendije je v skladu s pričakovanji in celo nad pričakovanji. Mislim, da je to zelo pozitivna vzpodbuda za prihodnje. Biti mladim prijazna občina ni enkraten ukrep, ki ga napišeš na obrazec, ampak je stalno spremljanje načina dela, kako upoštevati mlado populacijo med 15 in 25 letom o njihovih potrebah, na kakšen način pristopiti do njih. Mladi v zelo veliki meri zapustijo sevniško okolje. Vključevanje v to okolje je naloga staršev, občine, družbene skupnosti, gospodarskih služb in vse te aktivnosti združujemo tudi v občini Sevnica."

Sevnica, vlak

(10:41) O prostorskem načrtovanju v občini

"Zelo veliko smo delali na prostorskem načrtovanju"

"Zelo veliko smo delali kot občina na prostorskem načrtovanju. Prostorska zakonodaja je izredno zahtevna zakonodaja in prostorsko načrtovanje je dolgotrajen proces. Spremembe občinskih načrtov zelo težko sledijo vsem potrebam investitorjev. Zelo pogosto se dogaja, da imajo investitorji željo o investiciji, ki časovno ni usklajena z dinamiko sprejemanja prostorskega načrta in zato se želimo z uvedbo prostorskih načrtov prilagoditi."

"Interesi v prostoru so vsako leto različni"

"Interesi v prostoru so vsako leto različni, usklajevanje pa je zahtevno. Tretja sprememba OPN bo predvidoma sprejet prihodnje leto, usklajujemo veliko pobud občanov in podjetji. Imamo pa tudi nekaj manjših sprememb prostorskih načrtih, kjer so pobudniki posamezniki in vodijo spremembe postopno," dodaja Ocvirk. "Pri poslovnem delu lahko izpostavimo poslovno pri HE Boštanj in pod Radno, kjer je nov prostor, kjer zasebni investitor vodi načrt za poslovno cono nasproti Hoferja. Zelo zanimiv prostor za bodoči razvoj."

(10:34) Predstavitev dosežkov v občini v letošnjem letu

Vodooskrba

Na novinarski konferenci predstavljajo dosežke in življenje v občini v letošnjem letu. Na področju vodoskrbe je bilo realiziranih nekaj manjših projektov. "Pričakujemo, da bo z velikim projektom v nasledjih dveh letih dobila dodaten pospešek in sistemsko ureditev povezovanja vodovodnih sistemov," je o investicijah s področja vodooskrbe povedal sevniški župan Ocvirk. 

Kanalizacijski sistem

"Kanalizacijski sistem v Sevnici in Boštanju je bil kvalitetno posodobljen, vendar ne še v celoti. V prihodnjih letih načrtujemo posodobitev kanalizacijskega omrežja v Sevnici. Precejšne projekt se končuje pri Zdravstvenem domu proti Kopitarni, drugi pa v Dolenjem Boštanju. Ti projekti pripomorejo k okoljski ureditvi, zmanjšanju okoljske obremenitve."

(10:00) Praznik občine Sevnica

V občini Sevnica bodo v tem mesecu z občinskim praznikom spomin na 12. november 1941, ko je iz sevniškega zapora komandir Dušan Kveder Tomaž s svojo skupino partizanov rešil skupino političnih ujetnikov. Letošnje praznovanje bo zaradi epidemije COVID-19 drugačno kot doslej, uvod v praznovanje pa bo predstavili sevniški župan Srečko Ocvirk. V Sevnici letos praznujejo s sloganom "Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni."

(bš)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja