Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
02.06.2021
22:05
Krško, občinska priznanja
Foto: ePosavje.com
Občina Krško svoj občinski praznik obeležuje 7. junija v spomin na prve padle krške žrtve in vrnitev izgnancev. Ob prazniku so predstavili rezultate dela občine v preteklem letu in zastavljene načrte.

Praznik občine Krško

KRŠKO V občini Krško so v lanskem letu realizirali za 16,4 milijona evrov investicij, v letošnjem letu bo teh za skoraj tretjino več, in sicer za 22,8 milijona evrov.

Krški župan Miran Stanko pravi, da je v tem razlog, "da smo del investicij, ki so bile v lanskem letu dokončane, poplačali v letošnjem letu. Seveda odpiramo precej novih investicij, med katerimi bi izpostavil knjižnico v Krškem, potem je tukaj podružnična šola v Velikem Podlogu, energetska sanacija Doma XIV. divizije (na Senovem, op.p.). Veliko investiramo v komunalno infrastrukturo in obnovo in gradnjo različnih cest."

Projekti, sofinancirani iz evropskih skladov

Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi projektov, sofinanciranih iz evropskih skladov. Med letoma 2007 in 2020 so počrpali 30 milijonov evrov, v zadnji finančni perspektivi 2014-2020 so, kot pravi direktorica občinske uprave, so izvedli precej infrastrukturnih projektov.

Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, dodaja, da gre tu za izgradnjo obvoznice v Krškem. "V tej finančni perspektivi smo povečali stopnjo priključenosti na kanalizacijske sisteme na področju čistilne naprave Brestanica in Krško. Zagotovili smo povečane površine za trajno mobilnost - kolesarske povezave in parkirišča P+R."

Med pomembnejšimi projekti, usmerjenim k ljudem, je Čoparjeva izpostavila pilotni slovenski projekt dolgotrajne oskrbe MOST, na področju izobraževanja v povezavi z gospodarstvom pa projekta MASTER 5 in Podjetna 9-ka.

Miran Stanko, župan Občine Krško:

Melita Čopar, direktorica Občinske uprave Občine Krško:

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja