Skip to main content
V Posavju -2.4° C Torek, 31. januar 2023
23.05.2022
12:00
Prijazni do čebel, prijazni do narave
Foto: Občina Sevnica
Države članice Združenih narodov so 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog slovenskih čebelarjev in 20. junij določile za svetovni dan čebel.

"Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle"

SEVNICA Tako je 20. maj po vsem svetu posvečen ozaveščanju o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za naravo in človeštvo. "Občina Sevnica si skozi raznolike aktivnosti prizadeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, še posebno pozornost pa namenja delovanju v korist čebel in čebelarstva," pravijo v Sevnici.

Zasaditve avtohtonih medovitih rastlin

Vsako leto na območju sevniške občine potekajo zasaditve avtohtonih medovitih rastlin, k ohranjanju populacije čebel veliko pripomorejo tudi cvetoči travniki. V Sevnici so se v letošnjem letu pridružili pobudi za redkejše košnje javnih površin, ki predvsem v gosteje naseljenih območjih predstavljajo dom in zavetje številnim živalskim vrstam. V naslednjih dnehbodo tako v Sevnici in Boštanju na določenih izbranih območjih travnate površine okrašene z rožami s prav posebnim sporočilom: V občini Sevnica smo prijazni do čebel in prijazni do narave. Zato bomo te površine namenili paši čebel in jih pokosili, ko bodo travniške rastline lahko opravile svoj naravni cikel semenitve. Na ta način bo ohranjena naravna obnova travniških površin tudi v urbanih območjih.

Tudi vi se lahko pridružite akciji

Pobudi za ohranjanje območij nepokošenih površin se lahko pridružijo tudi lastniki zasebnih površin. Tudi tako, da čebelam in drugim opraševalcem odstopijo manjši košček zelenice, ki ga pokosijo kasneje. Sobivanje z naravnimi vrstami, ki imajo ključno vlogo za človeštvo in celoten planet, je izrednega pomena. Z ohranjanjem naravnega prostora čebel ohranjamo njihove populacije, s tem dolgoročno prispevamo k ohranjanju zdravega okolja, zagotavljanju prehranske varnosti in blaženju podnebnih sprememb.

Redkejše košnje

Pobudi se pridružujejo tudi na Komunali Sevnica, ki na območju sevniške občine v sklopu gospodarske javne službe skrbi za košnje javnih površin. "Z redkejšimi košnjami rastlinam pustimo, da sklenejo svoj naravni življenjski krog," je povedal direktor Mitja Udovč.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica
čebelarstvo

Pridružite se nam