Skip to main content
V Posavju 21.7° C Četrtek, 2. julij 2020
23.03.2020
09:45
Svetovni dan voda, Posavje
Foto: Kostak d. d.
Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ko se spomnimo na najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji.

Znamo ceniti to, kar imamo?

Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti voda uvršča v sam evropski vrh. Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi v zagotavljanje drugih gospodarskih javnih služb.

Pitna voda iz pipe ni samoumevna

Pri tem se soočamo s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi, zato uporabnike prosijo za razumevanje ob sprejetih preventivnih ukrepih, še posebej pa pozivamo k skrbnem ravnanju z odpadki. In ravno v teh dneh, ko je skrb za naše zdravje na prvem mestu, se bolj zavedamo pomena naravnih virov za naše življenje. Tudi v Posavju nam na srečo ni treba v trgovino po plastenke z vodo, samo odpremo pipo in pitna voda je tu. V nekaterih večjih mestih držav nedaleč stran od nas to ni tako samoumevno. Kakor tudi ni samoumevno, da prebivalci dihamo čist zrak in da imamo le nekaj minut do parka ali gozda, kjer lahko v miru uživamo v neokrnjeni naravi. Morda smo se ravno v teh dneh, ko se naš dosedanji način življenja bistveno spreminja, bolj ozrli v naše lokalno okolje in s hvaležnostjo spoznali, da nam nudi veliko. Da imamo srečo, da živimo tu.

Med številnim drugimi nujnimi poklici so tudi komunalni delavci

Trenutno krizno stanje ob izbruhu koronavirusa posega tudi v delo komunalnih podjetij širom Slovenije. Zaposleni v komunalnem gospodarstvu ne glede na trenutne razmere in kljub vsakodnevnemu tveganju izpostavljenosti okužbam še naprej požrtvovalno opravljajo svoje delo in skrbijo za odvoz odpadkov, vzdrževanje delovanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter upravljanja čistilnih naprav, vzdrževanje cest, čiščenje javnih površin in opravljanje drugih ključnih komunalnih storitev za nemoten potek življenja v gospodinjstvih in gospodarstvu. Pri tem se soočajo s številnimi izzivi, kot je zagotavljanje osebne zaščitne opreme za varovanje zaposlenih, ki so v stiku z morebitnimi viri okužbe in reorganizacijo del. Ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih v komunalni dejavnosti je za državo in za lokalne skupnosti strateškega pomena, saj bi lahko množični izostanki komunalnih delavcev z dela zaradi posledic epidemije ogrozili izvajanje gospodarskih javnih služb in s tem dobavo pitne vode, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ali odstranjevanje odpadkov.

Svetovni dan voda, Kostak

Sprejeti številni ukrepi za zaščito zaposlenih in uporabnikov

Z namenom zagotavljanja varnosti svojih zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa so v družbi Kostak, tako kot v številnih drugih komunalnih podjetjih, sprejeli preventivne ukrepe, s katerimi so omejili izvajanje določenih storitev, kadar te niso nujne, kot so prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po planu, odčitavanje obračunskih vodomerov, osebno poslovanje s strankami ipd., obenem pa zagotavljajo nemoteno izvajanje vseh ključnih storitev. Vse svoje uporabnike pozivajo, da dosledno upoštevate sprejete ukrepe in tako tudi sami prispevate k nemotenemu izvajanju komunalnih storitev.

Robčki in krpe za čiščenje ne sodijo v stranišče

Zaradi epidemije koronavirusa se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih, predvsem na prečrpališčih odpadnih vod. Vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu.

Osebne odpadke (na primer maske, uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavezati. To vrečo se nato da v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zaveže ter ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostali odpadki). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagate kot običajno. Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali čiščenju si je treba temeljito umiti roke z milom ter vodo. Prav tako uporabnike prosijo, da kosovne odpadke zaenkrat shranite doma ali pa jih pripeljete na Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, nikakor pa teh odpadkov ne odlagajte v naravi.

Iskrena hvala vsem

Na nas vseh je, da ukrepamo preventivno, solidarno in odgovorno. Vsem, ki v teh dneh skrbite, da lahko v Posavju, kljub zahtevnim razmeram, življenje prebivalcev poteka karseda nemoteno, iskrena hvala. Med zdravstvenim osebjem, civilno zaščito, gasilci, policisti, vojaki, prodajalci, energetiki, prostovoljci in številnim drugimi so tudi komunalni delavci.

Vir: Kostak, d. d., Zbornica komunalnega gospodarstva

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Poglejte tudi