Skip to main content
Petek, 22. september 2023
13.07.2021
20:14
Krško
Foto: arhiv ePosavje
Zakon o lokalni samoupravi v 16. členu določa, da se z zakonom lahko dodeli občini status mestne občine, če na njenem območju živi najmanj 20.000 prebivalcev in ima15.000 delovnih mest

Podelitev statusa že ustanovljeni občini 

V primeru Krškega ne bi bilo potrebno izpeljati posebnega postopka za ustanovitev nove občine kot "mestne občine". Zakonodaja kot pogoje za podelitev omenjenega statusa zahteva, da v njej biva najmanj 20 000 prebivalcev in da ima 15 000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Pred sprejetjem tega zakona referendum ni potreben. Ker Krško pogojev leta 2009 ni izpolnjevalo, je vlada predlog zavrnila.

Mogoče so tudi izjeme

Ne glede na to pa so v naši državi mestne občine z manjšim številom prebivalcev, kot jih zahteva zakon. To denimo velja za Mestno občino Slovenj Gradec in Mestno občino Murska Sobota. Mesto Krško je neločljivo povezano z naselji Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše. Zlitje oziroma združevanje naselij je nakazano že v njihovem prostorskem razvoju, zato je povsem logično, da se to dejstvo tudi formalizira. Mesto se že tako ali tako razvija v treh središčih, ki delujejo kot naravna celota.

Krepitev Krškega kot središča širšega območja

Z združitvijo naselij in Krškega bi se "mestna" vloga okrepila in bi brez dvoma predstavljala gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Rešen bi bil tudi tretji kriterij, ki zadeva število delovnih mest, saj bi se poleg obstoječih - z novimi investitorji in prostorom - odprla nova. Oblikovanje novih poslovnih in obrtnih con je zato eden pomembnejših dejavnikov razvoja občine.

Primerjava z ostalimi mestnimi občinami

Iz podatkov o številu prebivalcev in številu delovnih mest v nekaterih drugih mestnih občinah je razvidno, da ne gre zgolj za doseganje formalnih pogojev, saj jih nekatere ne izpolnjujejo. Gre bolj za to, da se izkaže dejanska zmožnost pridobitve in vzdrževanja statusa mestne občine, ki pa izhaja iz njene vsebine, položaja, aktivnosti in entitete. 

Občinski svetniki bodo na četrtkovi seji o predlogu glasovali

Na občinski upravi so prepričani, da je nastopil pravi čas, da se ponovno odloča o podelitvi statusa mestne občine Krškemu. To je pomembno tudi z vidika pokrajin, saj bi tako Posavje dobilo močan center. Svetniki pa bodo tako v četrtek naredili prvi korak v tej smeri, če bodo predlog podprli.

ePosavjet

Pridružite se nam

Novice iz Posavja