Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
09.09.2019
13:08
Foto: arhiv ePosavje
V Sevnici so objavili razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice. V nadaljevanju objavljamo več informacij.

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice

Štipendije za bodoče prevzemnike kmetij

SEVNICA Občina Sevnica tudi v letošnjem letu namenja proračunska sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja s štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij.

Namen ukrepa

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica.

Višina sredstev 14.280 evrov

Štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik, prejemniki te občinske štipendije pa ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije. Štipendija bo znašala do 170 evrov mesečno na upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov.

Rok za oddajo vloge je do 15. oktobra 2019

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si od danes naprej pod rubriko »Javni razpisi« oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra 2019.

Štipendije za deficitarne poklice

Četrto leto zapored Občina Sevnica razpisuje tudi 10 štipendij za srednješolsko izobraževanje pridobitve izobrazbe za deficitarne poklice, in sicer v šolskem letu 2019/2020 za naslednje: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar- črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, gastronomsko - turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik in lesarski tehnik.

Skupna višina sredstev 9.600 evrov

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki te občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki kadrovske štipendije, državne štipendije za podporo deficitarnim poklicem ali druge občinske štipendije.

Občina Sevnica

sevnica
napovednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja