Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
10.12.2020
10:55
Obnova cest v občini Brežice
Grafika: ePoasvje.com
Občina Brežice je letos obnovila številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost. Kaj vse so postorili?

Obnova cest v občini Brežice v letu 2020

BREŽICE Občina Brežice v letu 2020 poleg večjih investicij kot so gradnja vrtcev v Dobovi in Artičah, obnova mostov čez Krko, energetskih sanacij 15 javnih stavb ter ostalih velikih investicij pomemben del proračunskih sredstva namenja tudi urejanju in modernizaciji številnih odsekov cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost.

Novembra obnovili odsek ceste med Velikimi Malencami in Vrhovsko vasjo

Občina Brežice je letos obnovila številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih. Obnovili so voziščne konstrukcije, s čimer se je izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu ter uredili bankine in odvodnjavanje meteornih voda. "V mesecu novembru se je obnovil odsek lokalne ceste med Velikimi Malencami in Vrhovsko vasjo, se pravi v dolžini 900 m. Ta investicija je bila sofinancirana tudi s sredstvi iz ministrstva za obrambo, v višini 50 odstotkov. 100 tisoč evrov je zagotovila občina v svojem proračunu, 100 tisoč evrov pa je bilo sofinanciranih s strani MORS," je povedal David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe, Občina Brežice.

Modernizacija ceste Artiče - Volčje

V Krajevni skupnosti Sromlje so v oktobru izvedli dela modernizacije lokalne ceste Artiče – Volčje v dolžini 410 metrov. Skupaj 650-metrski odsek ceste Cundrovec – Mali vrh pa so dokončali v novembru. "Daljši odsek ceste se je obnovil na cesti Cernik – Koritno, gre za odsek v dolžini 1200 m. Rekonstrukcija vozišne konstrukcije, ureditev odvodnavanja meteornih voda in postavila se je odbojna varovalna ograja ob cesti," dodaja Flajnik.

Letno samo za obnovo cest milijon evrov in pol

Letno za samo obnovo cest namenijo milijon evrov in pol, toliko na leto namenjajo tudi za redno vzdrževanje. Skupaj 800 tisoč evrov so v letošnjem letu namenili za obnovo vodovodnih omrežij, od tega tristo tisoč evrov za obnovo omrežij v najslabšem stanju – tu gre večinoma za azbestne cevi, kjer imajo letno tudi največ okvar. "Iz te postavke so se obnovili vodovodi na Obrežju, Velikih Malencah, Cerini ter v Zgornji Pohanci."

Hidravlične izboljšave v občini Brežice in Bistrica ob Sotli

Projekt hidravličnih izboljšav v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Z deli bodo pričeli v drugi polovici naslednjega leta

Občina Brežice se trenutno pripravlja na projekt hidravličnih izboljšav, ki ga bodo izvajali skupaj z Občino Bistrica ob Sotli. "Gre za obnovo 17 kilometrov vodovodov. Delež investicije Občine Brežice je ocenjen na 3 milijone 100 tisoč evrov." še doda Flajnik. Z deli bodo predvidoma pričeli v drugi polovici naslednjega leta, trajala pa naj bi do leta 2022.

(eP)

brežice
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Novice iz Posavja