Skip to main content
V Posavju 10.3° C Ponedeljek, 22. 2024
03.02.2022
12:23
Prva faza obnove Ceste na ribnik skozi naselje Gorica v Brestanici, ki je obsegala razširitev ceste vključno z večnamensko potjo, je v zaključni fazi.

Obnova ceste na ribnik v Brestanici

KRŠKO Prvo fazo obnovo naj bi zaključili konec aprila, hkrati pa je že izdelana projektna dokumentacija za naslednji dve fazi, od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku ter od novega mostu do ribnikov. V Krajevni skupnosti Brestanica bo Mestna občina Krško sicer letos začela s pripravo projektne dokumentacije za obnovo Lovske ceste na grad, v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pa bo pristopila k ureditvi prehoda za pešce na državni cesti pri brestaniškem gasilskem domu.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Druga faza do mostu v Stolovniku, tretja pa do ribnikov

Cesta na ribnik bo v treh fazah obnovljena in razširjena z večnamensko potjo ob levi strani cestišča vse do konca leta 2023. Za 2. fazo obnove od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku trenutno poteka urejanje lastniških razmerij in pa priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca. Dela na gradbišču naj bi se začela v tem letu, v naslednjem letu pa še dela 3. faze od novega mostu v Stolovniku do ribnikov.

Lovska cesta

Trenutno je v izdelavi tudi projektna dokumentacija in urejanje lastništva za obnovo in širitev Lovske ceste od odcepa s Šolsko cesto proti gradu Rajhenburg v dolžini 400 metrov, vključno z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Ureditev prehoda za pešce pri gasilskem domu

Mestna občina Krško in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bosta še v tem letu uredili prehod za pešce na državni cesti skozi Brestanico pri gasilskem domu. Podpisali sta sofinancerski sporazum, sredstva so zagotovljena, v spomladanskih mesecih pa bo izveden razpis za izvajalca.

Mestna občina Krško

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja