Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
21.08.2022
19:16
Podgračeno, obnova ceste
Foto: Občina Brežice
Prenova državne ceste med Čažtem ob Savi in Mokricami poteka po načrtih, pravijo na Občini Brežice.

Povečanje prometne varnosti na vzporedni cesti z avtocesto

BREŽICE Kot pravi župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina prizadevala za ureditev tega nevarnega odseka državne ceste vse od izgradnje avtoceste. Eden od najpomembnejših ciljev skupnega projekta občine in direkcije je odpraviti nevarno zožitev na državni cesti R3-675 v Podgračenem, prostor za razširitev so izvajalci pridobili z umestitvijo podpornih zidov.

Skoraj 750.000 evrov težka investicija

V Brežicah pravijo, da projekt prinaša povečanje prometne varnosti z izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vozišča. Vrednost pogodbe za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika je 744.830,23 evrov – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo prispevala 563.835,86 evrov, delež občine je 180.994,37 evrov.

Kaj vse bodo naredili?

Na tem odseku ceste bodo odpravili ožine, izgradili pločnik, uredili avtobusna postajališča, izgradili cestno razsvetljavo, uredili odvodnjavanje in ustrezno prilagodili infrastrukturo, kjer so ponekod zaradi utesnjenosti trase izvedli oporne zidove.

Dela bodo končana do roka, do konca oktobra 2022

Na gradbišču bodo zaključka projekta uredili pločnik, dokončali dela na javni razsvetljavi, pripraviti in urediti je potrebno še avtobusna postajališča z montažo nadstrešnic, postaviti ograjo ter v sklepni fazi še asfaltacijo zgornjega sloja asfalta ter urediti zaključna dela v smislu humuziranja. Kot pravijo pri izvajalcu del, podjetju Gradnje d.o.o., Boštanj, bodo vsa dela končana do pogodbenega roka to je do konca oktobra 2022.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Izpostavljajo dobro sodelovanje

V občini Brežice poteka 92 km državnih cest, pri tem izpostavljajo, da je pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov izjemno pomembno dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). "Direkcija zagotavlja sredstva za obnovo državnih cest, sredstva za gradnjo pločnikov ob državnih cestah pa mora zagotoviti občina iz naslova lastnih sredstev," še dodajajo.

brežice
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja