Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
12.08.2021
12:54
Podgračeno, Loče, Mokrice
Grafika: PISO
V brežiški občini bodo kmalu odprli še eno gradbišče, začela se bo namreč obnova ceste skozi Podgračeno med Čatežem in Mokricami. Večino sredstev bo prispevala Direkcija RS za infrastrukturo.

Obnova ceste skozi Podgračeno

BREŽICE Konec meseca julija so v Brežicah podpisali pogodbo za izvedbo rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno.

V sklopu rekonstrukcije ceste, po kateri je največ prometa osebnih vozil, bodo obnovili voziščno konstrukcijo, z ureditvijo obcestnih jarkov bodo zagotovili odvod zaledne vode, z novo meteorno kanalizacijo pa bodo uredili tudi odvodnjavanje.

Med Čatežem ob Savi in Mokricami

V sklopu projekta so predvideli par avtobusnih postajališč, "s projektom je predvidena ureditev površin za pešce. Ureditev površin za pešce je predvidena kot ureditev hodnika za pešce levi strani vozišča. Pešci bodo od vozišča ločeni s cestnim robnikom in na mestih." Kot piše v tehničnem poročilu projekta, bodo na zooženju ceste porušili gospodarski objekt na naslovu Podgračeno 8.

Podgračeno v občini Brežice:

330 dni za dokončanje del

Kot je zapisano v pogodbi, ki so v juliju podpisali z na javnem naročilu izbranem najugodnejšim ponudnikom, podjetjem Gradnje Boštanj, bo za slabih 745.000 evrov vredno naročilo 563.835,66 evrov prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, skoraj 181.000 evrov pa Občina Brežice.

563.835 evrov bo prispevala Direkcija, 180.994 evrov pa Občina Brežice

Rok za dokončanje del je 20 dni od uvedbe v delo, to pa mora biti v skladu s terminskim načrtom izvajanja del dokončano v 330 dneh. Povedano drugače, po obnovljeni cesti se bomo skozi Podgračeno peljali v poletju 2022.

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja