Skip to main content
V Posavju 11.7° C Sreda, 19. maj 2021
12.02.2021
12:07
Obnova ceste Zavratec - Rovišče pri Studencu
Grafika: PISO
Med Zavratcem v sevniški občini in Smednikom v krški občini bodo obnovili skoraj kilometer in pol ceste od Zavratca do Rovišča pri Studencu. Ponudbe za javno naročilo zbirajo do 11. marca.

Obnova ceste Zavratec - Rovišče pri Studencu

SEVNICA Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so objavili javno naročilo za, kot pišejo, "izdelavo reciklaže in sanacijo vozišča na R3-672, odsek 1338 Zavratec – Smednik od km 0.000 do km 1.350". Obstoječe vozišče je namreč na tam odseku dotrajano in poškodovano, na cestišču so namreč posedki in mrežaste razpoke, prav tako pa je slabo oz. neurejeno odvodnjavanje zalednih ter površinskih vod, ki vplivajo na propadanje obstoječe voziščne konstrukcije.

Rovišče pri Studencu

Od Zavratca do Rovišča pri Studencu

Kot pravijo v javnem naročilu, "se na odseku od km 0.000 do km 0.140 (naselje) ter od km 1.100 do km 1.350 (izveden nov pločnik), izvede sanacija obstoječe voziščne konstrukcije z zamenjavo kompletnega spodnjega ustroja in obstoječe asfaltne prevleke."

120 dni za dokončanje del

V naročilu je določen tudi rok za dokočanje del, to je 120 dni po sklenitvi pogodbe, rok za izvršitev vseh obveznosti izvajalca pa je 150 dni po sklenitvi pogodbe. Ponudbe za javno naročilo sicer zbirajo do 11. marca 2021.

(bš)

ceste
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja