Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
14.07.2020
11:12
Pločnik Obrežje - Slovenska vas
Grafika: ePosavje.com
Kot so sporočili z Občine Brežice, so z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) podpisali pogodbo o sodelovanju pri obnovi regionalne ceste in gradnji pločnika v naselju Obrežje.

Izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu

Obnova dela regionalne ceste Mokrice - Obrežje - Slovenska vas

BREŽICE Občina bo zagotovila sredstva za pločnik, DRSI pa sredstva za preplastitev ceste, investicija v vrednosti dobrih 914.000 evrov bo izboljšala prometno varnost vseh udeležencev v prometu s preplastitvijo ceste, gradnjo pločnika in ureditvijo javne razsvetljave.

Rok za dokončanje del je 30. maj naslednje leto

Kot je povedal župan Občine Brežice Ivan Molan, sta si tako brežiška občina kot Krajevna skupnost Jesenice na Dolenjskem prizadevali za obnovo odseka regionalne ceste od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka za avtocesto v smeri Brežic. V letu 2020 bodo pričeli z gradbenimi deli, rok za njihovo dokončanje je 30. maj 2021.

Preplastitev ceste in izgradnja pločnika na Obrežju

"Občina Brežice je v dogovoru z direkcijo izvedla skupni postopek javnega naročanja za obnovo ceste in za gradnjo pločnika. Izvajalec del je podjetje GAAL gradnje d.o.o. iz Podčetrtka. Dela obsegajo preplastitev regionalne ceste R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) ter izgradnjo pločnika ob cesti (od km 1,504 do km 2,645) v naselju Obrežje (Kalin), kar predstavlja 1. in 2. fazo projekta pločnika. V sklopu projekta je preplastitev odseka regionalne ceste Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (od km 1,500 do km 2,687) v dolžini 1.187 m," pravijo na Občini Brežice.

Več kot kilometra dolga preplastitev ceste

Občina Brežice bo zagotovila sredstva za izvedbo pločnika v višini 38,71 % pogodbene vrednosti oz. 348.163,33 evrov, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa sredstva za preplastitev ceste v višini 61,29 % pogodbene vrednosti  (566.096,10 evrov).

(bš)

ceste
brežice
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja