Skip to main content
Torek, 26. september 2023
21.12.2020
16:27
Ureditev ovinkov v Podsredi
Grafika: PISO
Na Direkciji Reublike Slovenije za infrastrukturo so prejšnji ponedeljek objavili javno naročilo za sanacijo podpornih zidov in rekonstrukcijo ceste od Podsrede proti Pokleku pri Posredi.

Obnova dela regionalne ceste čez Podsredo naprej proti Krškemu

Ponudbe za dela zbirajo do 27. januarja naslednje leto

KRŠKO Na spletnem servisu enarocanje.si so objavili javno naročilo z naslovom "Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100". Za omenjeno javno naročilo obnovo slabih dveh kilometrov cest od Podsrede proti Krškemu in obnovo podpornih zidov na tem odseku zdaj do 27. januarja naslednje leto zbirajo ponudbe.

In kaj vse bodo naredili?

Tako bodo preuredili cestni odsek, ob začetku vzpenjanja v hrib od Podsrede proti Pokleku proti Podsredi (v smeri Krškega). V tehničnem poročilu piše, da "bodo zaradi predvidene razširitve ceste oziroma korekcije prečnega prereza mestoma potrebne razširitve." Te bodo omogočili s širitvijo nasipov, dodatnimi vkopi in sanacijami ter novogradnjami konstrukcij.

Tudi pločnik

Od začetka odseka v Podsredi do zadnjega stanovanjskega objekta bodo vzdolž desnega roba vozišča uredili pločnik. Ker pa je nekaj stanovanjskih objektov tam ograjenih z mrežno ograjo, jo bodo zaradi ureditve pločnika tudi prestavili.

Objekt, predviden za rušenje

Porušili bodo gospodarsko poslopje

V sklopu načrtovanih del je predvidena tudi rušitev gospodarskega objekta na levem delu vozišča od Podsrede proti Pokleku pri Podsredi. Objekt je iz leta 1848, "sega v območje vozišča regionalne ceste R2-422 (odsek 1333) ter ogroža prometno varnost."

Koliko časa bo imel na voljo izvajalec?

Kot pišejo v vzorcu pogobe, bo imel izvajalec na voljo za dokončanje projekta 510 dni od uvedbe v delo. "Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta naročniku." Naročnik projekta je, tako piše v vzorcu pogodbe, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, sofinancer pa Občina Kozje.

(bš)

ceste
kozje
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja