Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
01.03.2020
15:57
Obnova Trškega dvorca v Sevnici
Foto: Občina Sevnica
V četrtek, 27. februarja, sta si pred kratkim izpraznjene prostore, ki so del Trškega dvorca, ogledala strokovnjaka Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Projekta za ureditev prostorov Trškega dvorca

Trški dvorec je osrednja stavba Glavnega trga v starem mestnem jedru Sevnice

SEVNICA Namen njunega ogleda je podaja navodil in smernic za strokovno in kulturnovarstveno skladno obnovo. Trški dvorec, osrednja stavba Glavnega trga v starem mestnem jedru Sevnice, je bil zgrajen v 17. stoletju. Stoji na mestu srednjeveškega upravnega dvora v lasti krške škofije. V njem je bil sedež gospostva Spodnja Sevnica, ki je imelo svoje krajevno sodišče. O eni izmed njegovih prezidav priča letnica 1613, vklesana na vogalnem konzolnem pomolu današnjega dvoriščnega trakta. Grof Lamberg, ki ga je imel v zakupu, je v osi južne stranice trga ob dotedanjem dvoru leta 1664 sezidal nov monoliten nadstropen dvorec. Dotedanji samostojno stoječ dvor na dvorišču so ob obsežnejših prezidavah konec 18. ali v začetku 19. stoletja povezali z vmesnim traktom, tedaj pa so k njegovi severni fasadi prizidali tudi stebriščni arkadni hodnik v pritličju in nadstropju. Pročelje osrednjega monolitnega trakta s klasicistično preoblikovano fasado krasi konzolni pomol nad polkrožnim portalom z letnico 1664 na sklepniku. Sevniški trški dvorec je najstarejša in najbolje ohranjena profana stavba v starem mestnem jedru Sevnice, ki s svojo mogočno maso sodi med njegove najkakovostnejše arhitekture.

Trški dvorec, Sevnica, Foto: Bojan Kostevc

Obnova Trškega dvorca v Sevnici

Občina Sevnica za ohranitev in primerno rabo tega arhitekturnega bisera Trški dvorec postopoma obnavlja. Tako je pred časom v okviru projekta Posavska špajza obnovila prostor, ki danes služi v reprezentančne namene.

V sklopu dveh projektov obnova dveh prostorov

V sklopu dveh projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, bo Občina Sevnica v letošnjem letu obnovila še dva prostora Trškega dvorca, ki bosta imela vsak svojo namembnost. V obnovljenem prostoru, ki se nahaja bližje vhodnim vratom, bo Občina Sevnica pripravila stalno razstavo z naslovom Po sledeh obrtništva v občini Sevnica, v sklopu projekta Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti. Projekt je inovativna pobuda za rešitev vseslovenskega problema, to je praznjenje mestnih središč, ki so bila nekdaj bogata s kulturno in obrtniško dediščino. Poglavitni cilj projekta je vrnitev življenja v mesta in ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, z všečnimi aktivnostmi, ki bodo skozi projekt privabljale tako domačine kot tudi obiskovalce.

Obnovitvena dela obeh prostorov se bodo pričela v naslednjih dneh

V prostoru Trškega dvorca, ki gleda na severovzhod, pa bo po obnovi urejen razstavno- turistični in izobraževalni prostor, ki bo namenjen predvsem promociji oziroma povečanju zanimanja za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki. Obnova bo potekala v sklopu projekta Riba je IN.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja