Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
29.11.2019
10:25
Obnova OŠ Koprivnica
Grafika: ePosavje
Na koprivniški osnovni šoli, kjer so že v lanskem letu pričeli z ureditvijo kotlovnice, nadaljujejo z izgradnjo prizidka za dve novi učilnici in knjižnico ter z obnovo kuhinje. Več v nadaljevanju.

Obnova Osnovne šole Koprivnica

Po načrtih

KRŠKO Zaključek vseh del je načrtovan do pomladi prihodnje leto, trenutno zaključujejo z rekonstrukcijo kuhinje, pojasni župan Občine Krško Miran Stanko. "Sama kuhinja je nek centralni del, ki je bil namenjen za gradnjo oz. razlog, da smo pristopili h gradnji, vendar bo šola hkrati pridobila mnogo več. Najprej bo to del obnovljene in energetsko bolj varčne fasade, nato dve novi učilnici, kuhinjo s kompletno opremo, knjižnico in cel sistem ogrevanja."

Obnovo šole izvajajo po etapah

Sistem ogrevanja so uredili že lani, v prvi fazi projekta, saj so zamenjali kotlovnico. "Skupna vrednost te investicije je kar narasla na 1,2 milijona evrov, od česar je bila kotlovnica v lanskem letu že realizirana v višini 200.000 evrov, ostalo pa v letošnjem letu. Sicer je prišlo do precejšnjih sprememb v cenah, tako zaradi konjukture na trgu, kajti ponudnikov je manj, cene naraščajo in zato je vse skupaj dražje, poleg tega pa se tudi same potrebe na osnovni šoli nekoliko spreminjajo in to tudi prilagajamo. V lanskem letu smo tako uredili kotlovnico, kot sem že povedal, torej kompletno inštalacijo, zamenjavo kotlov in ogrevalnega medija oz. bolj kot ogrevalni medij je bilo potrebno zamenjati že mnogo let stare cisterne. Šlo je za velik poseg." Zato obnovo šole izvajajo po etapah, še dodaja Stanko. Načrtujejo, da bodo z deli zaključili do pomladi prihodnje leto.

(vs)

posavski tednik
krško
video
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja