Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
02.08.2019
10:45
Grafika: Ansat TV
Občina Krško je že v preteklem letu pričela z dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Koprivnica, dela so potekala v kotlovnici in delno v telovadnici. Obnova se nadaljuje tudi v tem letu.

Obnova in dozidava prostorov v OŠ Koprivnica

KRŠKO V tem in naslednjem letu bo namreč na OŠ Koprivnica potekala prizidava dveh učilnic in knjižnice ter rekonstrukcija kuhinje.

Šolska zgradba je bila zgrajena leta 1974

Šolska zgradba v Koprivnici je bila zgrajena leta 1974. Od takrat je doživela že nekaj posodobitev, zdaj pa gre za nadaljevanje obnove na tej šoli, ki se je začela z energetsko sanacijo telovadnice in šolskega objekta v letu 2015. V prizidku bosta na višini prve etaže predvideni dve učilnici in prostor za knjižnico. Poleg teh prostorov se bodo na etaži uredili še kabineti in vezni hodniki do posameznih prostorov. V pritličju objekta se bo obstoječa kuhinja povečala za prostor ene učilnice. Med prostorom učilnice in obstoječe kuhinje je umeščen prostor kotlarne, ki se ohranja.

 

 

Lani 95 osnovnošolcev in 45 vrtičančkov

Na Osnovni šoli Koprivnica, kjer so pred nekaj leti obeležili 150 let šolstva v kraju, je bilo v preteklem šolskem letu 95 učencev ter 45 otrok v vrtcu. Z novo kuhinjo in knjižnico ter dvema novima učilnicama se bodo bistveno izboljšali pogoji dela.

Zaključek del septembra naslednje leto

Vrednost 2. faze znaša približno 730 tisoč evrov, skupaj z opremo, za celotno naložbo bo občina zagotovila sredstva iz proračuna. Dela naj bi se zaključila septembra naslednje leto.

Ansat TV

krško
posavski tednik
ansat tv
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja